Πλήρως ενσωματώνονται στην Alpha Bank, από την 1η Ιανουαρίου 2014, οι 1.010 εργαζόμενοι της πρώην Εμπορικής με βάση την επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Alpha με τη διοίκηση της τράπεζας.

Με βάση τη συμφωνία από, την 1η Ιανουαρίου οι 1.010 εργαζόμενοι της πρώην Εμπορικής εντάσσονται στο τακτικό προσωπικό της Alpha και στον ισχύοντα Οργανισμό Προσωπικού. Η ένταξη γίνεται σε βαθμό ανάλογο με τα έτη υπηρεσίας στην πρώην Εμπορική και με το επίδομα σπουδών που λαμβάνουν, σύμφωνα με τους κατατεθέντες και εγκριθέντες από την πρώην Εμπορική τίτλους σπουδών τους. Η ένταξη όλων όσοι κατείχαν θέσεις ευθύνης (διευθυντές Διευθύνσεως, αναπλ. διευθυντές Διευθύνσεως, υποδιευθυντές Διευθύνσεως, υποδιευθυντές Επιχειρηματικού Κέντρου και διευθυντές Καταστήματος) γίνεται απευθείας σε βαθμό ανώτερο του προβλεπόμενου και ανάλογο του βαθμού που κατέχει με βάση το ισχύον σήμερα οργανόγραμμά της.