Την ολοκλήρωση του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, εντός του πλαισίου προγραμματισμού της και με τη συμμετοχή περί των 2.200 εργαζομένων, ανακοίνωσε η Alpha Bank.

 Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, η αποχώρηση προσωπικού, μέσω της εθελουσίας εξόδου, αποτέλεσε το βασικό εργαλείο μείωσης προσωπικού, που προέκυψε από την αναδιάρθρωσή του εγχώριου τραπεζικού συστήματος μετά τη διαμόρφωση του νέου τραπεζικού χάρτη της χώρας, λόγω των συνεπειών της κρίσης. Υπενθυμίζεται ότι, ο αριθμός εργαζομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην χώρα, από 66.000 περίπου το 2008 όταν ξεκινούσε η κρίση μειώθηκε στις 51.000 περίπου στα τέλη του 2013 με τους περισσότερους να έχουν αποχωρήσει με προγράμματα εθελουσίας εξόδου και τις συνταξιοδοτήσεις.