Σημαντική διάκριση κατέκτησαν η KPMG και η Alpha Bank, οι οποίες απέσπασαν Silver βραβείο στα Supply Chain Awards 2022 για το «Σχεδιασμό & Εφαρμογή νέου οργανωτικού μοντέλου Προμηθειών».

Συγκεκριμένα η KPMG και η Alpha Bank κατέκτησαν το Silver βραβείο στην κατηγορία «Βέλτιστες πρακτικές στις προμήθειες (Sourcing & Procurement)» το οποίο αφορούσε στο πρόγραμμα Αλλαγής στη Διεύθυνση Κεντρικής Διαχείρισης Προμηθειών και Εξωτερικών Αναθέσεων της Alpha Bank για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση νέου οργανωτικού μοντέλου.

Οι επικεφαλής της Διεύθυνσης Προμηθειών της Alpha Bank, σε συνεργασία με εξιδεικευμένους συμβούλους της KPMG στην Ελλάδα, σχεδίασαν και υλοποίησαν μία σύγχρονη οργανωτική δομή μέσω της οποίας:

  • Επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαιουχικών δαπανών της Τράπεζας και η παράλληλη επικέντρωση στα λειτουργικά της έξοδα, μέσω τεχνικών μείωσης κόστους.
  • Αξιολογείται το προμηθευτικό ρίσκο είτε αυτό σχετίζεται με την απόδοση και τις δυνατότητες των προμηθευτών είτε μέσω της χρηστής διαχείρισης των εξόδων των κατηγοριών.
  • Καλλιεργείται και ενισχύεται μια νέα κουλτούρα αλλαγής στο προσωπικό της Διεύθυνσης, η οποία είναι εστιασμένη στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών και σχέσεων με τους εσωτερικούς (business units) και εξωτερικούς της πελάτες (προμηθευτές).
  • Υποστηρίζεται η ανάπτυξη λιτών διαδικασιών Procurement και η εισαγωγή αυτοματισμών.