Διασφάλιση των καταβαλλόμενων μισθών έως τα 1.800 ευρώ, αυξήσεις επιδομάτων από 12,5% έως 28,6% ανάλογα με τη θέση και μείωση κατά 70% και για διάστημα τριών ετών των δόσεων για στεγαστικά δάνεια των υπαλλήλων, προβλέπει η διετής επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που υπέγραψαν ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank και η διοίκηση της τράπεζας.

Η νέα σύμβαση (η πρώτη που υπογράφεται μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών) καθιερώνει ενιαίο μισθολόγιο και ενιαίο Οργανισμό για όλους τους εργαζομένους στην Alpha Bank (συμπεριλαμβανομένων και των προερχόμενων από την Emporiki, οι οποίοι είχαν πολύ υψηλότερες αποδοχές),  ενώ αποτυπώνει τη βούληση των δύο πλευρών για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. «Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα και την οικονομία, κατορθώσαμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Δεν υποκύψαμε ούτε σε εκβιαστικά διλήμματα, ούτε μπήκαμε στον πειρασμό να υψώσουμε σημαίες επανάστασης βάζοντας το προσωπικό όφελος πάνω από το συνολικό», δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού της τράπεζας, Τάσος Γκιάτης.