Στην υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με την οποία τίθεται σε ισχύ ο νέος Οργανισμός Προσωπικού, προέβησαν η Διοίκηση της Alpha Bank και ο Σύλλογος Προσωπικού. Ειδικότερα, ο νέος Οργανισμός Προσωπικού αποτελεί κομβική παράμετρο στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας, καθώς και του προγράμματος εταιρικού μετασχηματισμού, ενώ επιδιώκει την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Επιπλέον, με τις νέες προβλέψεις του Οργανισμού διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή οργανωτική αποτελεσματικότητα και λειτουργία της τράπεζας, o σεβασμός όλων των υφιστάμενων δικαιωμάτων και η εξέλιξη του προσωπικού με βάση τις δεξιότητες και την αξιολόγησή του και όχι με κριτήρια αρχαιότητας. Τέλος, η Διοίκηση και ο Σύλλογος συμφώνησαν στη μελλοντική διαμόρφωση σύγχρονων και ασφαλέστερων εργασιακών συνθηκών, με πυρήνα την ισότιμη μεταχείριση και την αποφυγή τυχόν διακρίσεων.