Τους τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική της Διοίκησης της Alpha Bank στο σκέλος του ανθρώπινου δυναμικού παρουσίασε στους οικονομικούς αναλυτές, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο ανάλυσης των επιδόσεων πρώτου τριμήνου της τράπεζας. Έτσι, για το προσεχές διάστημα η τράπεζα θα προσπαθήσει:

1) Να καταστήσει εφικτό τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, επαναπροσδιορίζοντας τους ρόλους (καθορισμός 20 νέων ρόλων) και τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, προσελκύοντας και αναπτύσσοντας το ταλέντο (187 νέες προσλήψεις και digital ομάδες) και εγκαθιστώντας κουλτούρα υψηλών επιδόσεων.

2) Να αυξήσει τις ικανότητες και την κινητικότητα των εργαζομένων, επενδύοντας στην μάθηση (αύξηση κατά 61% στις ώρες εκπαίδευσης, + 152% στις εγγραφές για εκπαίδευση), να προωθήσει ευέλικτα «μονοπάτια» καριέρας για τους εργαζόμενους (σημαντική καινοτομία της Τράπεζας τα dual career paths που επιτρέπουν στον εργαζόμενο να εξελιχθεί επαγγελματικά και μισθολογικά βάσει της αξίας που φέρνει η τεχνογνωσία του στον οργανισμό ή βάσει διοικητικών καθηκόντων), να αναπτύξει τους εργαζόμενους με μεταξύ τους μεταβίβαση γνώσεων και ικανοτήτων (συστάθηκαν 14 «job families» με εργαζόμενους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και απασχολούνται σε διαφορετικές μονάδες προκειμένου να ενισχύεται και να διευρύνεται η τεχνογνωσία για την επίλυση ζητημάτων) και αναπτύσσοντας ισχυρή γραμμή διαδοχής (η Τράπεζα επενδύει σε ανθρώπους και τους προετοιμάζει για θέσεις chief, director και manager ώστε να είναι έτοιμοι να αναλάβουν καθήκοντα διαδεχόμενοι στελέχη που αποχωρούν).

3) Να χτίσει μία ισχυρή πρόταση ανέλιξης για τον εργαζόμενο, ενθέτοντας νέο σκοπό και αξίες (39 δράσεις σε εξέλιξη κ.ά.), ενισχύοντας την διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη (μεταξύ άλλων, 4 νέα προγράμματα ενδυνάμωσης γυναικών) και αναπτύσσοντας κοινότητες εργαζομένων για ανταλλαγή γνώσεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά, η κοινότητα των data – holics, με πάνω από 100 εργαζόμενους που συναντήθηκα προχθές για ανταλλαγή γνώσεων στα έργα που τρέχουν).