Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Alpha Bank, με τίτλο «Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα», το οποίο σχεδιάστηκε από τη Νομισματική Συλλογή της Τράπεζας, εξασφάλισε το Αριστείο Εταιρικής Υπευθυνότητας της ενότητας «Κοινωνία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» στην κατηγορία Μεγάλες Επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της 8ης διοργάνωσης των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έρθουν σε επαφή με την ιστορία του αρχαίου ελληνικού νομίσματος, την εικονογραφία, την κυκλοφορία, καθώς και τη χρήση του ως μέσου συναλλαγής.