Η Alter Ego Facilities Management, μέλος του Ομίλου εταιρειών Ευρωπαϊκή Πίστη, προχώρησε σε υπογραφή Σύμφωνου Συνεργασίας με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία “Με άλλα μάτια”. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία των δύο εταιρειών δημιουργήθηκε από την πρόθεση της Alter Ego να στηρίξει το έργο της συγκεκριμένης μη κερδοσκοπικής εταιρείας και να βοηθήσει άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να ενταχθούν στο εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και η συμπερίληψη ατόμων με οπτική αναπηρία στην ομάδα εργασίας της Alter Ego στο έργο “Nostos Festival”, που ανέλαβε η εταιρεία στο Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», τον περασμένο Αύγουστο. Η ΑΜΚΕ “Με άλλα μάτια” ιδρύθηκε το 2018, με στόχο την υλοποίηση δράσεων προκειμένου άτομα με αναπηρία να έχουν ευκαιρίες συμπερίληψης στον εργασιακό βίο. Μέσω των ενεργειών της συγκεκριμένης ΑΜΚΕ, παρέχεται ενημέρωση, υποστήριξη και προάσπιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αλλά δίνεται και μία ευκαιρία για εξοικείωση της κοινωνίας με την αναπηρία.

Και η σχετική ανακοίνωση καταλήγει: «H Alter Ego θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε οργανισμούς που ενθαρρύνουν την ιδέα της ποικιλομορφίας και της ένταξης στον εργασιακό χώρο, διότι η κουλτούρα της εταιρείας υπαγορεύει πως η διαφορετικότητα δεν θα πρέπει να στέκεται εμπόδιο στο δικαίωμα της εργασίας και της κοινωνικής προσφοράς. Στόχος της Alter Ego είναι, μέσω του συγκεκριμένου συμφώνου συνεργασίας, η ένταξη ακόμα περισσότερων ατόμων με αναπηρίες στον εργασιακό βίο».