Η ελληνική altoValue είναι η πρώτη εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Νότια Ευρώπη, καθοδηγώντας, τα τελευταία 2 χρόνια, κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες προς την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων, μέσα από τον μετασχηματισμό και τη βελτίωση της απόδοσης των στελεχών τους, βάσει των Objective & Key Results – OKRs, του πιο επιτυχημένου Business Management & Continuous Performance Framework Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Ειδικότερα, οι Ιδρυτές της altoValue, Μάνος Κουμαντάκης και Σταύρος Γιαννέτσος, συνδύασαν την πολυετή εμπειρία τους, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας το OKRs-driven Management Framework©, με το οποίο οι εταιρείες διασφαλίζουν τον εποπτικό έλεγχο του συνόλου των στόχων και των ενεργειών τους, επιδιώκοντας σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, μείωση δαπανών, υψηλό επίπεδο συντονισμού ομάδων, καθώς και σε μεγάλο βαθμό ικανοποίηση και αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού τους στο εταιρικό όραμα.

Επιπλέον, μέσω αυτού, η altoValue προσφέρει υποστήριξη των εταιρειών στον προσδιορισμό ενός πλήρους 3ετούς ή 5ετούς Στρατηγικού Πλάνου, καθοδήγηση των ανώτερων διοικητικών ομάδων στον ορισμό τόσο των ετήσιων OKRs, όσο και των απαραίτητων επιχειρησιακών στόχων και των KPIs, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ενδυνάμωση και την επαγγελματική εξέλιξη C-level στελεχών, καθοδήγηση στην υλοποίηση της βέλτιστης Στρατηγικής της εταιρείας και συνεργασία με το τμήμα HR για τον σχεδιασμό ενός Continuous Performance Management System.

«Το OKRs-driven Management Framework© είναι η πρωτοπόρα μεθοδολογία που για πρώτη φορά στη χώρα μας, μέσα από προσωποποιημένες υπηρεσίες Στρατηγικής, συμβάλλει σημαντικά στη σταδιακή ενίσχυση core επιχειρησιακών δεικτών» δήλωσε ο Μάνος Κουμαντάκης, Founder, Senior Business Transformation Consultant & OKRs Coach της εταιρείας, ενώ από την πλευρά του, ο Σταύρος Γιαννέτσος, CoFounder, Senior Strategy Consultant & OKRs Coach, αναφέρε:«Οι εταιρείες που υιοθετούν την κουλτούρα των OKRs αποκτούν ένα ακλόνητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά σε ένα μάλιστα, διαρκώς μεταβαλλόμενο πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον. Πρόβλεψή μας, λοιπόν, είναι πως μέχρι το 2025 πάνω από το 50% των fast-growing εταιρειών θα δουλεύουν με OKRs».

Επισημαίνεται, τέλος, πως η ομάδα της altoValue αποτελεί ιδρυτικό μέλος του παγκόσμιου OKR Coaches Network και πως, στα 2 χρόνια λειτουργίας της, έχει ήδη καθοδηγήσει και εκπαιδεύσει με επιτυχία πάνω από 1.500 στελέχη σε δεκάδες εταιρείες.