Η ανεργία στην Αλβανία ανέρχεται σε 13,3%-13,4%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας.

Ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης, Θωμάς Μήτσο, δήλωσε ότι ο αριθμός των ανέργων ανέρχεται στα 142.000-143.000 άτομα και τόνισε ότι «απαιτείται μεταρρύθμιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, διότι οι στατιστικές αυτές δεν περιλαμβάνουν τους κατοίκους που ζουν στην ύπαιθρο και θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι».

Ο ελληνικής καταγωγής υπηρεσιακός παράγοντας εξήγησε πως ο αριθμός των μεταναστών που επιστρέφουν λόγω της οικονομικής κρίσης στην περιοχή, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2012, ήταν 30% χαμηλότερος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.