Τη χρήση ειδικού λογισμικού ΑΙ και αλγορίθμων από την Amazon για την επίβλεψη και την απομάκρυνση των οδηγών της αποκαλύπτει με δημοσίευμά του το Bloomberg. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, η εταιρεία φαίνεται να χρησιμοποιεί αλγόριθμους, προκειμένου να παρακολουθεί τους οδηγούς του Amazon Flex, της υπηρεσίας για την αυθημερόν τοπική παράδοση πακέτων με ιδιωτικά οχήματα των οδηγών.

Μέσω αυτού του λογισμικού, η εταιρεία μπορεί να παρακολουθεί κάθε κίνηση των ατόμων, εντοπίζοντας μοτίβα απόδοσης και αποφασίζοντας ποιοι κάνουν τις περισσότερες διαδρομές κ.ά. Έτσι, προχωρά στην αποστολή αυτοματοποιημένων mail με την αξιολόγησή της απόδοσής τους, με σπάνια ανατροφοδότηση από φυσικά πρόσωπα, ενώ οι οδηγοί δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με κάποιον αν λάβουν κακή αξιολόγηση ή τους ανακοινωθεί ότι απομακρύνονται.

Τέλος, όπως σημειώνεται στο εν λόγω δημοσίευμα, παρότι με τον τρόπο αυτό δεν λαμβάνονται υπόψιν τα πιθανά προβλήματα που τα άτομα εντοπίζουν, η εταιρεία θεωρεί ότι το σύστημα είναι επιτυχές, αφού γνώριζε εκ των προτέρων ότι μπορεί να προκύψουν λάθη, αλλά αποφάσισε ότι η λύση αυτή εμπεριέχει μικρότερο κόστος.