Για τρίτη χρονιά, η Amgen συγκαταλέγεται στις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, στο διαγωνισμό που διοργανώνει το Great Place to Work Institute Hellas.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάδειξή της στην 6η θέση της κατάταξης των επιχειρήσεων αποτελεί μια σημαντική διάκριση που αναδεικνύει τον ανθρώπινο παράγοντα ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι η επιτυχία κρίνεται στη δύναμη της ομάδας.

Επιπροσθέτως, μέσα από την εν λόγω διάκριση της επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι πραγματικά πρωτοπόρες ιδέες μπορούν να προέλθουν μόνο από έναν χώρο εργασίας, ο οποίος ενθαρρύνει τη συνεργασία, την ομαδικότητα, τη συνέπεια, την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη, το πάθος και την αφοσίωση εφαρμόζοντας, ταυτόχρονα, τις πρακτικές εκείνες που εξασφαλίζουν για τους ανθρώπους της ένα ποιοτικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Σημειώνεται ότι η Amgen ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 2007, με στόχο την ενίσχυση του δικτύου της εταιρείας, αλλά και την εξασφάλιση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες δύνανται να συμβάλουν στη δημιουργία προστιθεμένης αξίας τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας.