Πρώτη σχετική μελέτη από την Μarathon Venture Capital
Η Μarathon Venture Capital έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη μελέτη με μισθολογικά δεδομένα και πληροφορίες για τα πακέτα αμοιβών των ελληνικών startups. Η μελέτη περιλαμβάνει μισθολογικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το πακέτο παροχών σε θέσεις τεχνολογίας από 27 εταιρείες, οι οποίες απασχολούν συνολικά 1915 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

  1. Οι startups καθίστανται ελκυστικός προορισμός για ταλαντούχους εργαζόμενους, προσφέροντας ανταγωνιστικό πακέτο παροχών σε θέσεις τεχνολογίας στην ελληνική αγορά.
  2. 40% των συμμετεχόντων στην μελέτη λαμβάνουν εταιρικά μερίδια ως παροχή. Η παροχή εταιρικών μεριδίων δύναται να συνεισφέρει περαιτέρω στην προσέλκυση ταλέντου, επίσης λαμβάνοντας υπόψην την προνομιακή φορολογική μεταχείριση των πιθανών σχετικών εισοδημάτων.
  3. Παρατηρείται πρόοδος αναφορικά με την γυναικεία απασχόληση σε αριθμό τεχνολογικών ρόλων, ωστόσο απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερη πρόοδος σε αριθμό άλλων, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας.

Σύμφωνα με την Μarathon Venture Capital, οι μισθοί στις θέσεις τεχνολογίας που δημοσιεύονται στη μελέτη είναι αρκετά ανταγωνιστικοί σε τοπικό επίπεδο, γεγονός που τους κάνει ελκυστικούς για ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας, συμβάλλοντας περαιτέρω στο αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από τις startups. Την ίδια στιγμή ωστόσο, οι μισθοί αυτοί είναι χαμηλότεροι κατά αντιστοιχία με τους μισθούς σε πιο ανεπτυγμένες αγορές, όπως Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ. Η εταιρεία αναφέρει δε ότι με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αναμένεται μείωση των μισθολογικών διαφορών, με τις αμοιβές στις ελληνικές startups να βελτιώνονται, «δημιουργώντας ένα όλο και περισσότερο ελκυστικό περιβάλλον για απασχόληση».