Τον απολογισμό του έργου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Δημήτρης Κιττένης, με αφορμή τον εορτασμό 45 χρόνων από την ίδρυσή της.

Αρχικά, ο Δ. Κιττένης τόνισε ότι η ΑνΑΔ συνέβαλε στην αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη συμβολή της Αρχής για την ανάπτυξη των πρώτων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, την παροχή επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις για την κατάρτιση του προσωπικού τους, αλλά και τη συμβολή στον τομέα των ερευνών και των μελετών.

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΑνΑΔ επισήμανε ότι, στην τελευταία μόνο πενταετία, 275.000 άτομα συμμετείχαν σε 30.500 προγράμματα κατάρτισης της Αρχής, με συνολική δαπάνη κατάρτισης €102,3 εκατομμύρια, ενώ πιστοποιήθηκαν 4.100 άτομα σε Επαγγελματικά Προσόντα, 390 Κέντρα και 650 Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης.