Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και επειδή οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί, αποφασίστηκε η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρίας έτσι ώστε να καλύπτουν πληρέστερα τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η νέα Διεύθυνση Corporate Affairs, την οποία και αναλαμβάνει η Λίνα Τσαγκαράκη, μέχρι σήμερα Διευθύντρια Μελών & Ινστιτούτων, η οποία θα χειρίζεται όλα τα θέματα των Εταιρικών Υποθέσεων καθώς και τις σχέσεις με τους φορείς στο εσωτερικό.

Τη Διεύθυνση Μελών και Ινστιτούτων αναλαμβάνει ο Χρήστος Καραμπάτσος, παλαιό μέλος της ΕΕΔΕ και συνεργάτης, και μέχρι πρότινος Διευθυντής Διαφήμισης της Εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ».