100 από τις μεγαλύτερες εταιρείες της ελληνικής αγοράς συμμετείχαν σε έρευνα της Impact, καταθέτοντας τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους από τους εξωτερικούς σύμβουλους HR.

Από την έρευνα προέκυψε το συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού αποτελεί προτεραιότητα, οι υπηρεσίες των εξωτερικών συμβούλων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον επαρκείς, η αγορά αντιμετωπίζει θετικά νέες και καινοτόμες υπηρεσίες, η ανάπτυξη ταλέντου έχει αρχίσει να ανταγωνίζεται την εξωτερική στελέχωση και η αγορά απαιτεί πλέον customised solutions αντί για off-the-shelf εκπαίδευση.

Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τα τμήματα HR, εκτός εάν αυτό δεν υπήρχε, οπότε και το ερωτηματολόγιο απευθύνονταν στον Managing Director. Πιο συγκεκριμένα, το 70% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως η ανάπτυξη και εκπαίδευση των στελεχών αποτελεί προτεραιότητα και συμπεριλαμβάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό στον προϋπολογισμό.

Το τελευταίο εξάμηνο, το 70% των εταιρειών που έλαβαν μέρος στην έρευνα έχουν συνεργαστεί τουλάχιστον μία φορά με σύμβουλους HR εκτός εταιρείας. 8 στους 10 συμμετέχοντες πιστεύουν πως η εξωτερική ανάθεση είναι μία καλή επένδυση. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες θα επένδυαν σε ένα πρόγραμμα εταιρικής συμβουλευτικής (corporate counselling). Το 40% «πιθανότατα θα επένδυε» σε αυτό.

Το 75% θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης Executive Coaching and OD Consulting (Καθοδήγησης και Οργανωτικής Ανάπτυξης). Όσον αφορά στις ανάγκες της αγοράς από τους εξωτερικούς σύμβουλους HR, με σειρά προτεραιότητας προέκυψε πως: σχεδόν 3 στους δέκα πιστεύουν πως τα στελέχη έχουν κυρίως ανάγκη από σαφείς στόχους.

Ταυτόχρονα, 21% πιστεύουν πως προτεραιότητα για την απόδοση των στελεχών είναι η εδραίωση καλής επικοινωνίας. Το 20% πιστεύει πως η ατομική ανάληψη ευθυνών θα έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά στην αποδοτικότητα του συνόλου. Το 19% υποστηρίζει πως οι ηγέτες των εταιρειών θα ωφελούνταν περισσότερο μέσα από μία πιο αποτελεσματική κατανομή εργασιών.

Τέλος, μόνο 1 στους 10 συμμετέχοντες θεωρεί πως προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη προσαρμοστικότητας. Οι κύριοι λόγοι που αποτελούν εμπόδιο στη συνεργασία των εταιρειών με εξωτερικούς σύμβουλους HR είναι με σειρά προτεραιότητας:

1. Δεν αποτελεί προτεραιότητα
2. Κόστος
3. Η ποιότητα των υπηρεσιών
4. Ανεπαρκή αποτελέσματα
5. Έλλειψη εξειδικευμένων συμβούλων.

Την έρευνα συντόνισε η δευτεροετής φοιτήτρια ψυχολογία Ηρώ Φραγκάκη.