Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου η ημερίδα του ΣΕΒ η οποία είχε ως αντίκειμενο την ανάδειξη του ρόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Ο Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του ΣΕΒ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του επισήμανε ότι «ο κίνδυνος να εγκλωβιστεί η Ελλάδα και να καθηλωθεί στις χώρες περιορισμένης παραγωγικής βάσης, χαμηλής προστιθέμενης αξίας, χαμηλών ειδικοτήτων και χαμηλών μισθών είναι υπαρκτός. Απαιτεί δε μια ευρεία και σε μεγάλη κλίμακα κινητοποίηση επιχειρήσεων, εργαζομένων, πολιτείας και ακαδημαϊκής κοινότητας, για μια ολοκληρωμένη στρατηγική απασχόλησης».

Παράλληλα, όπως αναφέρεται και στο εβδομαδιαίο δελτίου του ΣΕΒ, σήμερα στην Ελλάδα, το 38% των εργαζομένων παρουσιάζει τις ίδιες ή χαμηλότερες επιδόσεις από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις βασικού επιπέδου γραμματικές και μαθηματικές δεξιότητες, καθώς και στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση υπολογιστών. Μάλιστα, σε μια δεκαετία το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 59% εάν δεν αναβαθμιστούν οι βασικές δεξιότητες του πληθυσμού.

Επίσης, τονίζεται πόσο αναγκαία είναι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, που να προάγει, μεταξύ άλλων, την ικανότητα των ανθρώπων να διαβάζουν και να κατανοούν ένα κείμενο και να μπορούν να κάνουν στοιχειώδεις μαθηματικούς υπολογισμούς. Η νέα εποχή αυτοματοποίησης και η εισαγωγή τεχνολογιών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή, αναμένεται να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό παρά σε εξάλειψη θέσεων εργασίας. Τέλος, η απάντηση βρίσκεται στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την ψηφιακή οικονομία και στην ανάπτυξη της δυνατότητας των νέων να μαθαίνουν διαρκώς και να προσαρμόζονται χωρίς φόβο στις αλλαγές, σημειώνει ο ΣΕΒ.