Το CIPD (Chartered Institute for Personnel and Development) ως επαγγελματικός παγκόσμιος οργανισμός, με μέλη στις 120 από τις σημαντικότερες χώρες του κόσμου, συμβάλει στην ανάπτυξη επαγγελματικών γνώσεων σε θέματα Δ.Α.Δ., στην εκπαίδευση των επαγγελματιών και τέλος στην αξιολόγηση ατόμων, αλλά και των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Άτομα που εκπαιδεύονται από Πανεπιστήμια που παρέχουν υψηλού επαγγελματικού επιπέδου γνώσεις σε θέματα Δ.Α.Δ., και λαμβάνουν Μεταπτυχιακό τίτλο Masters από επιλεγμένα Ιδρύματα, λαμβάνουν αναγνώριση από το CIPD. Στην Ελλάδα το CIPD έχει αναγνωρίσει μόνο τα προγράμματα σε HRM του University of Leicester, που παρέχονται από την iCon International Training ΕΠΕ (www.icon.gr) και δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να γίνουν μέλη του CIPD.