Ο Όμιλος ΑΧΑ έλαβε την πιστοποίηση EDGE (Economic Dividends for Gender Equality), ως επιβράβευση της δέσμευσης και των προσπαθειών του για την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την ισότητα φύλων και τον σεβασμό της διαφορετικότητας στους εργασιακούς χώρους της εταιρείας.

Το εργατικό δυναμικό της AXA παγκοσμίως περιλαμβάνει 166.000 ανθρώπους σε 64 χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία του 2015, οι γυναίκες αποτελούν το 53% των ανθρώπων της εταιρείας και κατέχουν το 42% των διοικητικών θέσεων. Μαζί με την ανάληψη διοικητικών θέσεων, δέσμευση της ΑΧΑ αποτελεί η αύξηση του ποσοστού των γυναικών και σε υψηλόβαθμες ηγετικές θέσεις.

Ο Denis Duverne, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΑΧΑ, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Θέλουμε η ΑΧΑ να είναι ο εργοδότης που προτιμούν οι γυναίκες στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και αυτή η πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό σταθμό για να κατακτήσουμε τον στόχο μας. Είναι μια επιβράβευση για τη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και μας δίνει ώθηση να πάμε ακόμα πιο μακριά στην φυλετική ισότητα μέσα από συγκεκριμένους στόχους που έχουμε θέσει».