Η Adecco Ελλάδας, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας με τίτλο «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα | 2016», η οποία αποκάλυψε μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στο τι πιστεύουν οι εταιρείες και τι οι υποψήφιοι αναφορικά με τις δεξιότητες που διαθέτουν οι τελευταίοι, καθώς επίσης και το ποιες είναι πραγματικά οι ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι/υποψήφιοι θεωρούν ότι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό από ό,τι το πιστεύουν οι επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, όσον αφορά την «ευελιξία & προσαρμοστικότητα» υπάρχει διαφορά της τάξεως των 26 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στη «δημιουργικότητα» η διαφορά φτάνει τις 37 μονάδες.

Παράλληλα, το 34% των εργοδοτών πιστεύουν ότι οι δεξιότητες των εργαζομένων στην εταιρεία τους δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της επιχείρησης ενώ, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό (2%) το οποίο θεωρεί πως δεν υπάρχει καμία σχετική αντιστοιχία.

Αναφορικά με τις δεξιότητες που απαιτείται να διαθέτει ο σύγχρονος εργαζόμενος ανεξαρτήτου ειδικότητας και θέσης, το 90% των εταιρειών ανέδειξε τη διάθεση για μάθηση, ενώ ακολουθούν χαρακτηριστικά όπως η εργατικότητα (87%), η ομαδικότητα (84%), η ευελιξία (82%) και η γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών (73%). Από πλευράς εργαζομένων, περίπου 3 στους 10 ερωτώμενους που ψάχνουν αυτή τη στιγμή για εργασία έχουν στρέψει τις προσπάθειές τους στο εξωτερικό, ποσοστό που σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2015 είναι σχεδόν 2,5 φορές μεγαλύτερο.

Όσον αφορά στο ποιες δεξιότητες θεωρούν οι εργαζόμενοι/υποψήφιοι πως διαθέτουν και ποιες θεωρούν πως έχει ανάγκη η σύγχρονη αγορά εργασίας, εμφανίζονται αποκλίσεις στο εργασιακό ήθος (15 μονάδες) και τις μαθηματικές γνώσεις (10 μονάδες), προσόντα που οι υποψήφιοι αξιολογούν πως έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας. Οι τεχνικές γνώσεις, η εργασιακή εμπειρία και οι ειδικές ψηφιακές γνώσεις παρουσιάζουν επίσης αποκλίσεις, με τους υποψηφίους να θεωρούν πως αυτά είναι τα αδύναμα σημεία τους (10, 13 και 29 μονάδες αντίστοιχα).