Την ετήσια διεθνή λίστα World’s Best Workplaces™ 2021 ανακοίνωσε το Great Place to Work®, σε συνεργασία με το Fortune. Η εν λόγω λίστα περιλαμβάνει τις 25 καλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στην υφήλιο όσον αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον, ενώ για να ενταχθεί μια εταιρεία θα πρέπει να διακριθεί τουλάχιστον σε 5 εθνικές λίστες Best Workplaces ανά τον κόσμο, να έχει το ελάχιστον 5000 εργαζόμενους παγκοσμίως και το 40% του ανθρώπινου δυναμικού της να εργάζεται εκτός της χώρας στην οποία εδρεύουν τα κεντρικά της γραφεία.

Για το 2021, την πρώτη τριάδα συνθέτουν η DHL Express (εταιρεία που έχει διακριθεί επανειλημμένως και στην Ελλάδα), ακολουθούμενη από τις Cisco και Hilton, ενώ 4 από τις 25 πολυεθνικές που βραβεύονται (DHL Express, Abbvie, SC Johnson και NovoNordisk) το οφείλουν και στις θυγατρικές τους στην Ελλάδα. Αναλυτικά, οι εταιρείες που βρέθηκαν φέτος στη λίστα είναι: