Το ανθρώπινο δυναμικό μίας εταιρείας αποτελεί και το βασικό συντελεστή της παραγωγικής της διαδικασίας. Ακόμη και εκείνες που χαρακτηρίζονται ως εταιρείες «εντάσεως κεφαλαίου», έχουν ανάγκη από στελέχη ταλαντούχα, με υψηλό αίσθημα δέσμευσης και συνεχώς εξελισσόμενα, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν τα μέγιστα σε μία εποχή με πολύ υψηλές απαιτήσεις.

Με την ανεργία να αυξάνει συνεχώς και με όλο περισσότερα στελέχη να εισέρχονται και πάλι στο στίβο αναζήτησης εργασίας, δεν είναι τυχαίο ότι το αίσθημα ανασφάλειας βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η ανάγκη περαιτέρω εξέλιξης θεωρείται επιτακτική, καθώς η ανάληψη νέων υποχρεώσεων αποτελεί συχνό φαινόμενο στο εργασιακό περιβάλλον.

Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται πως δεδομένης της αυξημένης «προσφοράς εργασίας», τα στελέχη μπορούν να λογίζονται ως αναλώσιμοι και ευκόλως ανανεώσιμοι συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας, ακόμη και στην περίπτωση που αδυνατούν «στα σημεία», τη δεδομένη στιγμή, να αναλάβουν νέες θέσεις ή περισσότερο απαιτητικά projects. Ένα στέλεχος που έχει γαλουχηθεί μέσα στην εταιρεία, που έχει προσφέρει ενεργά στα αποτελέσματα που η ίδια παρουσιάζει, αποτελεί ουσιαστικό συνδετικό κρίκο στη βιώσιμη παρουσία της στην αγορά.

Η παροχή προγραμμάτων coaching συνίσταται ως ένας ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης των προκλήσεων που ανακύπτουν λόγω της αναγκαίας και άμεσης ανάθεσης νέων καθηκόντων στο ανθρώπινο δυναμικό. Η καθοδήγηση προς την ανάπτυξη, προσωπική και κυρίως επαγγελματική, καθώς επίσης και η εύρεση του ορθού τρόπου διαχείρισης των προκλήσεων αυτών, επιτυγχάνεται άριστα με τα προγράμματα αυτά, τα οποία αναλύονται εκτενώς στις επόμενες σελίδες. Μέσω της ατομικής και συνολικής συνειδητοποίησης που πραγματοποιείται σε πρώτο στάδιο, καλλιεργείται το πρόσφορο έδαφος της εξέλιξης, που είναι τελικά επιθυμητή.