Η εταιρεία Advanced Business Process Management (Abpm), θα διεξάγει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου σεμινάριο με θέμα «Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων» στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE (Ν. Νικοδήμου 18-20, Αθήνα).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων και αναλυτές οικονομικών καταστάσεων, οι οποίοι χρειάζεται να αναλύσουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις, να εντοπίσουν κρίσιμα σημεία και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.