Η Knowshare Ltd - Licensee για την Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία της Huthwaite Research Group θα πραγματοποιήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2009 τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

Negotiating Skills Διαπραγμάτευση, 14, 15 & 16 Οκτωβρίου
Απευθύνεται σε Διευθυντές και Υπεύθυνους Πωλήσεων και Αγορών και σε όσους ασχολούνται με τον προγραμματισμό ή την εκτέλεση μεγάλων συμβάσεων ή συμφωνιών (τεχνικούς, οικονομικούς ή νομικούς), στις οποίες οι όροι μπορεί να ποικίλουν.

SPIN® Selling Skills Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πώλησης, 19, 20 & 21 Οκτωβρίου
Το σεμινάριο SPIN® απευθύνεται σε πωλητές υψηλού επιπέδου και αλλάζει την αντίληψη για τη διαδικασία της πώλησης μετατρέποντας τους «παραγγελιολήπτες» σε πραγματικούς πωλητές.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Huthwaite βασίζονται σε μοντέλα που έχουν προκύψει από έρευνα ανάλυσης συμπεριφοράς και διεξάγονται από εισηγητές εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους στη Μ. Βρετανία. Η δε διεξαγωγή τους μπορεί να καλυφθεί από την επιδότηση 0,45% του ΟΑΕΔ.

Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να διεξαχθούν και ως ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες www.huthwaite.gr