Με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αναπροσαρμογή των καταβαλλομένων συντάξεων από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), αλλά και τα στοιχεία του αριθμού των επικουρικών συντάξεων που έχουν ήδη θιγεί ή θα επηρεασθούν αρνητικά κατά το προσεχές διάστημα, καθώς και των ποσών της μειώσεώς τους, το μέλλον των συνταξιούχων του ανωτέρω Ταμείου (ΕΤΕΑ) προβλέπεται ιδιαίτερα δυσοίωνο.

Το βασικό και πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται περικοπές στις επικουρικές συντάξεις είναι ο Ν. 4387/2016 (άρθρο 96) και η Απόφαση (εγκύκλιος) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (οικ.) 25909/470/07-06-2016 (ΦΕΚ Β’ 1605). Οι περικοπές πραγματοποιήθηκαν ήδη κατά το μήνα Αύγουστο και κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2016 και θα συνεχιστούν και κατά τους μήνες Οκτώβριο-

Δεκέμβριο του 2016. Πιο συγκεκριμένα, η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων που πραγματοποιήθηκε κατά το μήνα Αύγουστο του 2016 έγινε με βάση τις καταστατικές διατάξεις των τέως Ταμείων, που όριζαν ως ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης, το ποσοστό εισφοράς κάθε τέως Ταμείου (και νυν ΕΤΕΑ) και το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης (μικτή σύνταξη μείον τις μειώσεις των νόμων 4024/2011, 4051 &, 4052 & 4093/2012). Η αναπροσαρμογή του μηνός Αυγούστου του 2016 επηρέασε 66.900 συντάξεις από το σύνολο των 311.680 επικουρικών συντάξεων των τέως ταμείων: ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΡΤΤ, ΕΤΒΑ, ΕΛΕΜ, ΤΕΑΧ, ΤΕΑΥΠΣ. Από αυτές τις 66.900 συντάξεις, οι 46.000 είχαν μεσοσταθμική μείωση 8% -10%, δηλαδή μικρότερη των 20,00 ευρώ μηνιαίως.

Σοβαρότερες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις πραγματοποιήθηκαν και κατά τις αρχές του μηνός Σεπτεμβρίου, όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναπροσαρμογής τους, σύμφωνα με το Ν. 4387/2016. Η μείωση υπολογίζεται έως και 38% σε 150.000 επικουρικές συντάξεις, οι οποίες κατεβλήθησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου και μεσοσταθμικά οι μειώσεις ήταν της τάξης των 60,00 και 70,00 ευρώ και σε ακραίες περιπτώσεις έφθαναν και τα 140,00 ευρώ. Η αναπροσαρμογή του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 αφορούσε σε σύνολο 805.900 συντάξεων των τέως Ταμείων: ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΑΠΤΠ και ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, επιφέροντας μειώσεις, όπως προαναφέρθηκε, σε περίπου 150.000 από αυτές. Η διαδικασία για τα υπόλοιπα Ταμεία που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ θα ολοκληρωθεί με την πληρωμή των επκουρικών του μηνός Οκτωβρίου 2016. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, λόγω της μη ύπαρξης καταστατικής διάταξης που να ορίζει ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης έγινε με τη χρήση συντελεστή (ΣΕ), ο οποίος προήλθε από τη στάθμιση των ετών ασφάλισης, των ασφαλιστέων αποδοχών, των καταβαλλομένων παροχών και των ποσοστών εισφοράς των συνταξιούχων κατηγορίας γήρατος, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση 25909/470/2016.

Ακόμη χειρότερα προβλέπονται τα πράγματα κατά το τρίτο στάδιο των περικοπών (Οκτώβριος 2016), αφού στην πληρωμή του μηνός αυτού θα προστεθούν και οι αναδρομικές περικοπές των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Υπολογίζεται δε ότι κατά το στάδιο αυτό πολλές συντάξεις των 300,00 και 200,00 ευρώ θα φτάσουν τα 100,00 ή και τα 60,00 ευρώ. Σημειώνεται δε ότι, κατά την πληρωμή των συντάξεων των μηνών Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, θα υπάρξει ισόποση της μείωσης, μηνιαία παρακράτηση, για τους μήνες Ιούνιο – Σεπτέμβριο, αντίστοιχα.

Συνολικά, θα αναπροσαρμοσθούν 1.236.000 συντάξεις και θα επηρεασθούν αρνητικά 230.000-240.000 από αυτές (20%), σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΕΤΕΑ. Με την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής για το σύνολο των συντάξεων που χορηγούνται από το ΕΤΕΑ, θα αναρτηθούν αναλυτικά εκκαθαριστικά για την καλύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων (με την πληρωμή του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου 2016).

Κατά την προσωπική μας εκτίμηση, η βιωσιμότητα της επικουρικής ασφάλισης δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να εξαντληθεί στο τέλος του έτους, αλλά θα επανέρχεται στο προσκήνιο ολοένα και πιο έντονα το επόμενο διάστημα, εφόσον η πορεία του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος έχει συνδεθεί άρρηκτα με την εξέλιξη της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας. Ακόμη και η προγραμματισμένη συγχώνευση των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 01/01/2017 (με τη μετατροπή του ΕΤΕΑ στο ΕΤΕΑΕΠ) δεν είναι βέβαιο ότι θα αποδειχθεί δικλείδα ασφαλείας για τη διατήρηση της επάρκειας της επικουρικής ασφάλισης, ιδίως όσο μειώνεται η εισφοροδοτική ικανότητα των ασφαλισμένων και χειροτερεύουν οι δείκτες της ελληνικής οικονομίας. Επομένως, δεν αποκλείεται ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων να ενεργοποιηθεί εκ νέου ως ύστατο μέτρο. Το ερώτημα είναι ποιο θα είναι την επόμενη φορά το όριο που θα τεθεί σε επίπεδο αθροίσματος κύριας και επικουρικής ασφάλισης, κάτω από το οποίο θα κριθεί αναιρετέα η προστασία του ποσού της επικουρικής σύνταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
E: [email protected]
T: 210-6431387,
F: 210-6460313