Πολύ συχνά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη εργαζομένων εννοούμε τη σύνταξη ενός ετήσιου εκπαιδευτικού πλάνου το οποίο στηρίζεται κυρίως σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Όμως, η υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων αποτελεί το πρώτο μόνο αναπτυξιακό βήμα και χρειάζεται να συνοδεύεται από περαιτέρω ενέργειες εμπέδωσης και πρακτικής εφαρμογής προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το κέρδος και να μην μείνει απλά μια θεωρητική γνώση. Η British American Tobacco βλέπει την ανάπτυξη με έναν ολιστικό τρόπο παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία, δίνοντας ταυτόχρονα όμως τα ηνία και την τελική ευθύνη προσωπικής ανάπτυξης στον εργαζόμενο.

«Δείξε σε κάποιον τα ταξίδια που μπορεί να κάνει και άφησέ τον να κατασκευάσει το πλοίο με το οποίο θέλει να ταξιδέψει». Αυτό ταιριάζει απόλυτα με την πρακτική προσέγγιση που ακολουθούμε προκειμένου να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των εργαζομένων μας.

Εξελίσσοντας τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μας προσεγγίζει την ανάπτυξη των εργαζομένων, τον Μάιο του 2011, η ΒΑΤ λάνσαρε σε παγκόσμιο επίπεδο μια πλατφόρμα μάθησης στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι managers της εταιρείας. Το Global Learning Zone παρέχει εργαλεία τα οποία μας βοηθούν να αναπτύξουμε τις περιοχές προς βελτίωση τόσο στον τωρινό μας ρόλο όσο και στις μελλοντικές ανάγκες πάντα σε σχέση και συνέπεια με την εταιρική μας στρατηγική.

Πιο συγκεκριμένα μέσα στο GLZ ένας εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να:

  • Διεξάγει αξιολόγηση των Ηγετικών του Ικανοτήτων  κατά 360° και 180°.
  • Διεξάγει αξιολόγηση των Τεχνικών του Ικανοτήτων κατά 180°.
  • Δημιουργήσει ένα πλάνο ανάπτυξης.
  • Αναζητήσει Εκπαιδευτικά Προγράμματα που επιχειρούν την ανάπτυξη των ηγετικών χαρακτηριστικών της BAT.
  • Κάνει E-Learning Προγράμματα τα οποία παρέχονται 24 ώρες – 7 μέρες την εβδομάδα σε διάφορα θέματα.

Το λανσάρισμα μιας από τις καινοτόμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, «one stop shop to capability development», αποδεικνύει περίτρανα το πέρασμα από την πρόθεση στην πράξη. Προσφέρει μια πλούσια εργαλειοθήκη σε όλους τους managers της εταιρείας για να χειριστούν την ανάπτυξή τους αλλά ταυτόχρονα τους βάζει και σε μία δημιουργική διαδικασία αυτό-ανακάλυψης και στοχασμού.

Έτσι, το κομμάτι των ηλεκτρονικών εργαλείων και της ηλεκτρονικής άμεσης πρόσβασης αποτελεί το ένα συστατικό επιτυχίας στη διαχείριση της ανάπτυξης εργαζομένων. Το άλλο είναι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας self – development, που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση όλων των εμπειριών της καθημερινής επαγγελματικής ζωής ως ευκαιριών για μάθηση και ανάπτυξη.

Σε αυτή τη διαδικασία ζητάμε από τους εργαζόμενους να διαμορφώσουν και να πραγματευτούν οι ίδιοι τη δική τους ανάπτυξη, δοκιμάζοντας διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης για ότι δεν δουλεύει καλά, επιμένοντας εκεί που συναντούν δυσκολίες και κάνοντας ερωτήσεις που προκαλούν το status quo.

Προκειμένου να ενδυναμωθεί αυτή η κουλτούρα αυτό-ανάπτυξης διοργανώσαμε μία σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια (DeveloP Days), τον Ιούλιο του 2011, για όλα τα τμήματα της εταιρείας με στόχο να τους εξηγήσουμε πώς θα συνδυάζονται πλέον όλες οι αναπτυξιακές ενέργειες σε ένα σύστημα αλλά και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε σαν ολοκληρωμένοι επαγγελματίες τον όρο ανάπτυξη.

Τα Develop Days ήταν πραγματικά μέρες ανάπτυξης όπου συζητήσαμε:

  • Τη Σημασία Ανατροφοδότησης – την ικανότητα λήψης και επεξεργασίας ανατροφοδότησης από συναδέλφους, προϊσταμένους, υφισταμένους και την μεταμόρφωσή του σε μηνύματα με ουσία που βοηθούν στον εντοπισμό δυνατών σημείων και σημείων ανάπτυξης.
  • Τη διεξαγωγή επίσημου feedback κατά 3600, το οποίο περιλαμβάνει την αντιπαραβολή της εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας με την εικόνα που έχουν άλλοι για εμάς (line manager, direct reports, peers and clients) και μας βοηθάει να ορίσουμε τα blind spots.
  • Τους Τύπους Μάθησης – Μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας στο επίπεδο του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουμε.
  • Τη δημιουργία δυναμικού πλάνου ανάπτυξης με πληθώρα Development Options εκτός των εκπαιδευτικών σεμιναρίων όπως Coaching, Mentoring, Projects, μεθόδους όπως shadowing,On the Job Training και Continuous Profes sional Development (CPD) Activities.

Πιστεύουμε ότι σε μία περίοδο οικονομικής ύφεσης η ανάπτυξη ικανοτήτων και η επίδειξη ηγετικής συμπεριφοράς θα είναι το κλειδί της διαφοροποίησης και οι οργανισμοί που θα έχουν προετοιμάσει κατάλληλα το δυναμικό τους θα είναι στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης.