Η Response ήταν η μοναδική ελληνική συμμετοχή στο κορυφαίο παγκόσμιο συνέδριο του Association for Talent Development, ATD 2016 που πραγματοποιήθηκε στις 22-25 Μαΐου 2016 στο Denver, Colorado των Η.Π.Α.

Το πολυήμερο αυτό γεγονός θεωρείται η κορωνίδα σε θέματα ανάπτυξης των στελεχών, χαρακτηρισμός που επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά, με συμμετοχές άνω των 10.000 συνέδρων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 60 χώρες απ´ όλο τον κόσμο. Οι εκπρόσωποι της Response, Αγγελίνα Μιχαηλίδου, Γενική Διευθύντρια και Γιώργος Δρακουλάκος Head of Commercial Learning & Development, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις ολομέλειες και να παρακολουθήσουν από κοντά αναγνωρισμένους σύγχρονους διανοητές όπως ο Simon Sinek και ο Jeremy Gutsche.

Επίσης, συμμετείχαν σε πληθώρα ειδικών εργαστηρίων με διακεκριμένους εμπειρογνώμονες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η παρουσία εκπροσώπων εταιρειών όπως η Google, Amazon, Sap, Oracle κ.ά. αλλά και μικρότερων οργανισμών, υπογράμμισε την έμφαση που δίνουν τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρότερες μεν αλλά δυναμικές εταιρείες στην ανάπτυξη των Ταλέντων.

Κύριες θεματολογίες ήταν ενδυνάμωση των ομάδων πωλήσεων, η νευροψυχολογία ως αρωγός της εκπαίδευσης ενηλίκων, η ένταξη των Millenials στο χώρο εργασίας, η ανάπτυξη του Coaching, ο σεβασμός της διαφορετικότητας στις ομάδες και φυσικά η χρήση της Τεχνολογίας σαν υποστήριξη στη μάθηση.

Κύρια ευρήματα του Συνεδρίου

1. Return on training investment
Μόνιμη αναζήτηση, ειδικά των τμημάτων πωλήσεων εταιρειών, παραμένει η συσχέτιση της επένδυσης στην εκπαίδευση, με την αύξηση της παραγωγικότητας και συγκεκριμένα των εσόδων από τις πωλήσεις.

Τα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Return on Investment (ROI) in Sales επικεντρώθηκαν στο να αναδείξουν ότι οι πωλήσεις είναι μια συνθέτη λειτουργία, η επιτυχία της οποίας δεν μπορεί να αποδοθεί μονομερώς στην εκπαίδευση αλλά επηρεάζεται από τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς. Οι εισηγητές και ειδικά ο Jason Jordan, κατέληξαν ξεκάθαρα ότι οι εταιρείες χρειάζεται να στοχεύσουν με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ενέργειες, στα επιμέρους κριτήρια επιτυχίας π.χ. απόκτηση νέων πελατών, αύξηση μεριδίου σε συγκεκριμένη αγορά, έμφαση σε προϊοντική γραμμή, αύξηση ποσοστού κλεισίματος.

Ο σταθερός παράγοντας της επιτυχίας των πωλητών, βέβαια, παραμένουν οι προσωπικές τους πεποιθήσεις για την εργασία τους και η αξία της υπηρεσίας και των προϊόντων που καλούνται να προσφέρουν. Οι αξίες και οι πεποιθήσεις, αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους στην εκπαίδευση για Πωλήσεις με Ακεραιότητα (Integrity Selling), που προσφέρει η Response μέσα από τη μεθοδολογία της Integrity Solutions.

2. Εκπαίδευση και Τεχνολογία
Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των ταλέντων αποτελεί κορυφαία πρόκληση, η ένταξη των Millenials στην αγορά εργασίας, οι εκτεταμένες χωροταξικά ομάδες και η πίεση στις δαπάνες έχουν εισάγει όλο και περισσότερο τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Στο συνέδριο υπήρχαν σημαντικές αναφορές στα πλεονεκτήματα του συνδυασμού φυσικής και ηλεκτρονικής τάξης (virtual classroom).

Σε ερώτηση της Response, στην εμπειρογνώμονα Cindy Huggett, CPLP, University of Pittsburg, αν υπάρχουν θεματολογίες που δεν προσφέρονται εξ’ ολοκλήρου για ηλεκτρονική μάθηση, η απάντηση δεν ήταν μεν αρνητική, όμως εκφράζονταν πάντα με συγκεκριμένες συνθήκες. Στην έρευνα μας διαπιστώσαμε ότι, ο καλύτερος συνδυασμός είναι αυτός που βασίζεται καταρχήν στη συνεργασία στην τάξη, με ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη ομαδικότητας. Στη συνέχεια, η επανάληψη διασφαλίζει την αλλαγή συμπεριφοράς.

Αυτή η επανάληψη μπορεί να γίνει σε μικρές ομάδες, που επικοινωνούν είτε απ’ το τηλέφωνο είτε μέσα από εξειδικευμένες διαδικτυακές πλατφόρμες. Σε αυτή την περίπτωση είναι εξαιρετικά σημαντικό το Τμήμα Εκπαίδευσης (T&D) να έχει προβλέψει αναλυτικά όλους τους παράγοντες, που μπορεί να διαταράξουν το virtual περιβάλλον. Η εξαιρετική εξοικείωση με τη χρήση της τεχνολογίας του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων και η χρήση των διαθέσιμων μέσων είναι απαραίτητα, ώστε να μπορούν πολύ ομαλά και σχεδόν «αυθόρμητα» να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία.

Συνεπώς, πρόκειται συμπερασματικά για μια πολύπλοκη ανάπτυξη που χρειάζεται να σχεδιαστεί με σύνεση και στρατηγική σε μεγάλους πολυπρόσωπους οργανισμούς. Η Response υλοποιεί ήδη επαναληπτικές εκπαιδεύσεις σε μικρές τηλεφωνικές ομάδες και επεξεργάζεται με πελάτες της, τα επόμενα βήματα.

3. Ψυχομετρικά Εργαλεία & Assessment Tools
Η ουσιαστική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών, είτε on the job είτε off the job, πολλαπλασιάζεται όταν γίνεται στοχευμένα και σε αρμονία με τις εγγενείς ικανότητες και προτιμήσεις των ανθρώπων. Στην έκθεση και στα εργαστήρια του Συνεδρίου υπήρχε σημαντική παρουσία των ψυχομετρικών εργαλείων. Επιπλέον, πολλοί οίκοι εκπαίδευσης είχαν αναδείξει δικά τους εργαλεία με στόχο να συσχετίσουν π.χ. Leadership skills με Decision Styles, Creativity με Thinking Styles κ.ο.κ.

Όλες οι «σχολές» βασίζονται πάνω στο κοινά αποδεκτό DISC. Οι εκπρόσωποι της Response επιδιώξαμε να «περάσουμε» αρκετά assessments για να συγκρίνουμε την ευκολία συμπλήρωσης, την ακρίβεια αποτελέσματος, την ευχέρεια στην κατανόηση του personal report, την αποτελεσματικότητα στην προσωπική ανατροφοδότηση. Διαπιστώσαμε ότι οι βασικές αρχές και τάσεις δεν έχουν αλλάξει. Αισθανόμαστε ότι παραμένουμε με αυτοπεποίθηση στη συνεργασία με την εταιρεία Thomas international, που παρέχει το συντομότερο και πιο εξατομικευμένο report PPA με πολλές χρήσεις ανάλογα το επίπεδο και το περιεχόμενο εργασίας.

Μετρώντας «μη εμφανείς» συμπεριφορές με αντικειμενικά κριτήρια

Τα ψυχομετρικά εργαλεία έχουν εισέλθει στο χώρο των επιχειρήσεων εδώ και αρκετά έτη. Η χρήση και εφαρμογή τους για τη βέλτιστη αξιοποίηση τους, παραμένει στα «χέρια» όσων τα χρησιμοποιούν. Στους γρήγορους ρυθμούς των επιχειρήσεων, με την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας, την ανάπτυξη της «επαγγελματικής συνειδητότητας» των εργαζομένων, οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει στην καριέρα τους τουλάχιστον ένα ψυχομετρικό εργαλείο, έχουν περάσει από διαδικασίες performance management ή performance feedback.

Είναι συνεπώς αναγκαίο, τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τον κάθε οργανισμό να ανταποκρίνονται στις δεδομένες ανάγκες με ένα γρήγορο, άμεσο και έγκυρο τρόπο. Οι παράγοντες DISC εκτός από επιστημονικά εδραιωμένοι είναι εύκολα κατανοητοί και έχουν άμεση εφαρμογή στον εργασιακό χώρο. Στις παρουσιάσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου, επισημάνθηκε η ανάγκη για τη χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων στην ανάπτυξη των ταλέντων ως ένα πρωτογενές υλικό που παρέχει μια πρώτη ενδοσκοπική ματιά στις φυσικές τάσεις της προσωπικότητας των ανθρώπων.

Μέχρι σήμερα τα ψυχομετρικά εργαλεία περιορίζονταν κατά κύριο λόγο στην επιλογή στελεχών. Αυτό, ωστόσο, που γίνεται σημαντικό είναι να αντιλαμβανόμαστε τη χρήση και την εφαρμογή τους και σε άλλες περιοχές, όπως η ανάπτυξη ταλέντων. Το κατάλληλο ψυχομετρικό εργαλείο παράγει έναν «χάρτη» για την προσωπικότητα του ατόμου, τα κίνητρα που το ωθούν σε μεγαλύτερη απόδοση και μας καθοδηγεί να «δούμε» τον συγκεκριμένο άνθρωπο, σε σχέση με τους μελλοντικούς ρόλους που θέλουμε να αναλάβει. Επιπλέον, μας δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις περιοχές προς ανάπτυξη, προκειμένου να προετοιμαστεί για μελλοντικούς ρόλους και προκλήσεις.

Το εργαλείο επαγγελματικής προσωπικότητας PPA σε συνδυασμό με το προσωπικό feedback και την υποστήριξη που παρέχει η Response, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων και κατά συνέπεια της μεγαλύτερης απόδοσής τους στους οργανισμούς στους οποίους δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, με την καθοδήγηση και την εκπαίδευση που παρέχει η Response για το PPA, τόσο τα στελέχη του HR αλλά τα υπόλοιπα στελέχη των οργανισμών, μπορούν άμεσα να ερμηνεύσουν γρήγορα και ουσιαστικά τα αποτελέσματά του και να τα χρησιμοποιήσουν για recruitment, εκπαίδευση και ανάπτυξη, εσωτερικές μετακινήσεις και αναβαθμίσεις, coaching και mentoring, ακόμα και συμπληρωματικά με το performance management και επιπλέον στην ανάπτυξη των ταλέντων.