Με την ίδρυση της ICAP Serbia το Δεκέμβριο, ολοκληρώθηκε μία χρονιά επέκτασης της ICAP Group στα Βαλκάνια.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2008 δημιουργήθηκαν θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στη Ρουμανία και τη Σερβία και προστέθηκαν νέα τμήματα στην υπάρχουσα ICAP Bulgaria.

Έτσι, με 130 άτομα στη Ρουμανία, 30 στη Σερβία και 25 στη Βουλγαρία, η ICAP Group προσφέρει στις τοπικές αγορές υπηρεσίες Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επιλογή Στελεχών και Διαχείριση Απαιτήσεων.

Βασικός στόχος της ICAP Group για τις χώρες της Βαλκανικής είναι να προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη περιοχή, υπηρεσίες που λείπουν από τις τοπικές αγορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε δύο μεγάλες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε πρόσφατα η ICAP σε Βουκουρέστι και Σόφια πάνω από 200 υψηλόβαθμα στελέχη από ελληνικές εταιρείες έδωσαν το παρόν.