Δυναμική ανάπτυξη καταγράφει η Ιnteramerican στον τομέα των ομαδικών ασφαλίσεων, με το πελατολόγιο της εταιρείας να υπερβαίνει τους 105.000 ασφαλισμένους και τους 1.000 εταιρικούς πελάτες.

Η παραγωγή ασφαλίστρων, που ήταν αυξημένη πέρυσι κατά 40% σε σχέση με το 2016, συνέχισε να κινείται και κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, με σύναψη νέων συνεργασιών με επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχωρεί στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των ομαδικών ασφαλίσεων με τη δημιουργία νέας ψηφιακής πλατφόρμας, που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει την ευελιξία διαμόρφωσης προγραμμάτων tailor made στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών των επιχειρήσεων. Μάλιστα στην υγεία, που αποτελεί ανάγκη προτεραιότητας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις, αξιοποιεί τις παρεχόμενες δυνατότητες ατομικής ασφάλισης των καλυπτομένων από ομαδικό συμβόλαιο υγείας είτε έχει συναφθεί με την ίδια την εταιρεία είτε με άλλη.