Απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα της επιρροής που είχαν στην αγορά εργασίας τα κονδύλια που προέβλεπαν γι’ αυτή οι αναπτυξιακοί νόμοι του 1998, του 2004 και του 2011, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την ευκαιρία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», ο οποίος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 3 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στο πλαίσιο των τριών παραπάνω αναπτυξιακών νόμων χορηγήθηκαν κρατικές ενισχύσεις ύψους 12,5 δις. ευρώ και δημιουργήθηκαν 75.078 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε θέση εργασίας ενισχύθηκε με ποσό 166.500 ευρώ, ποσό σχεδόν εξωπραγματικό. Οι «ακριβότερες» θέσεις εργασίας ωστόσο δημιουργήθηκαν με τον αναπτυξιακό νόμο του 2011, αφού η κάθε θέση εργασίας ενισχύθηκε με το ποσό των 322.00 ευρώ, ποσό που ξεπερνά κάθε φαντασία και είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου αναπυξιακού νόμου δόθηκαν 2 δις ευρώ ενισχύσεις και δημιουργήθηκαν μόλις 6.167 θέσεις εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα την αποτυχία των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων να στηρίξουν την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, κάτι που το Υπουργείο Ανάπτυξης θέλει να αποφύγει με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος περιλαμβάνει 13 καθεστώτα ενισχύσεων με θεματική στόχευση, αντί μίας οριζόντιας διάστασης. Κάθε καθεστώς ενίσχυσης είναι εστιασμένο σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, ενώ στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου θα ενισχυθούν και οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).