Σε ποσοστό 59%, οι πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες δε θα προχωρήσουν, προς το παρόν, σε νέες προσλήψεις έναντι 41% που δήλωσαν ότι δεν έχει υπάρξει κάποια μεταβολή στα πλάνα προσλήψεων.

Αυτό προέκυψε από έρευνα της SpenglerFox Hellas, που απευθύνθηκε σε μεγάλο αριθμό εταιρειών προκειμένου να διαπιστώσει πόσο έχει επηρεαστεί ο σχεδιασμός τους όσον αφορά στις ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού. Η τάση αυτή είναι πιο έντονη στις πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες σε ποσοστό 63% έχουν προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του πλάνου προσλήψεων. Το μεγαλύτερο δείγμα απαντήσεων προήλθε από τους χώρους των Καταναλωτικών Προϊόντων, της Τραπεζικής και της Τεχνολογίας.

Oι κλάδοι που φαίνεται να έχουν επηρεαστεί λιγότερο είναι τα Καταναλωτικά Προϊόντα και ο τομέας της Υγείας. Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας που η SpenglerFox διεξήγαγε και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στην Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, το ποσοστό των εταιρειών που έχουν προχωρήσει σε πάγωμα προσλήψεων κινείται στο 60%, ενώ στην Πολωνία, όπου ο αντίκτυπος της κρίσης δεν είναι ακόμα τόσο έντονος, το 52% των εταιρειών δεν έχει αναθεωρήσει τις ανάγκες του σε θέματα προσωπικού.