Σύμφωνα με την έρευνα της ΓΣΕΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας που διενήργησε η εταιρεία ALCO, το 73% των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα θεωρεί ότι η πανδημία θα αποτελέσει αφορμή να κινδυνεύσουν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, ενώ το 67% των συμμετεχόντων αξιολογεί αρνητικά την τηλεργασία αναφορικά με την εξέλιξη των εργασιακών του δικαιωμάτων. Επιπροσθέτως, το 61% θεωρεί την εξ αποστάσεως εργασία ως αρνητική εξέλιξη σε σχέση με τις ώρες εργασίας του, το 60% αρνητική ως προς την εξέλιξη της αμοιβής του, το 52% αρνητική ως προς την προσωπική του ζωή και το 45% την αξιολογεί αρνητικά σε ό,τι αφορά στην επαγγελματική εξέλιξή του. Επιπλέον, το 32% των εργαζόμενων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι έχει μεταβληθεί η σχέση εργασίας του μετά την πανδημία.

Το 20% ανέφερε επίσης ότι συνεχίζει να εργάζεται με τηλεργασία, ενώ το 12% με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Παράλληλα, η εν λόγω έρευνα καταγράφει μείωση, σε σχέση με αντίστοιχη έρευνα του Ιουνίου, στον δείκτη αισιοδοξίας, καθώς το 52% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας, ενώ απαισιοδοξία εκφράζεται και στο θέμα της εξέλιξης των αμοιβών, με το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν αισιόδοξοι για τον μισθό τους να διαμορφώνεται στο 32%. Αντίστοιχη μείωση παρατηρείται και ως προς τον δείκτη ασφάλειας της απασχόλησης, καθώς το 54% των εργαζομένων δηλώνει αισιόδοξο για τη διατήρηση της θέσης του στην αγορά εργασίας, όταν τον Ιούνιο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 56%.