Το έργο και τις αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να συνδράμει στην αντιμετώπιση περιπτώσεων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση αλλά και τη συσχέτισή τους με την αδήλωτη εργασία, ανέπτυξε ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε. Μιχάλης Χάλαρης στη Συνάντηση Εργασίας για την Εμπορία Ανθρώπων και την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Ελλάδα και την Κύπρο που διοργάνωσε το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών.

Ο Μ. Χάλαρης έκανε λόγο για την αδήλωτη εργασία, η οποία και αποτελεί έναν εκ των βασικών μοχλών της παραοικονομίας, αφού στην Ελλάδα, σύμφωνα με ευρωπαϊκές έρευνες, αντιστοιχεί στο 20% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα μικτά κλιμάκια ΣΕΠΕ – ΕΥΠΕΑ το 2010 σε 27.538 επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 3% των συνολικών επιχειρήσεων, ο αριθμός των εργαζομένων είναι 77.666 και ο αριθμός των ανασφάλιστων εργαζομένων είναι 19.435.

Από τους 19.435 οι 6.687 είναι αλλοδαποί και αντιπροσωπεύουν το 31,54% σε σχέση με τον αριθμό των αλλοδαπών εργαζομένων που αντιστοιχεί στις 21.119
για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι.

Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί το φαινόμενο του εργασιακού trafficking και το Σ.ΕΠ.Ε. εντάσσει την ελεγκτική του δράση σε κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας όπου είναι πιθανό να υπάρχουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης (τεχνικά – οικοδομικά έργα, γραφεία ευρέσεως εργασίας, νυχτερινά κέντρα κ.τ.λ.). Το Υπουργείο Εργασίας, αποφασισμένο να συμβάλει στη μείωση του φαινομένου, αναλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε μετανάστες, αλλά και αυστηρές κυρώσεις σε εργοδότες που απασχολούν προσωπικό με μαύρη εργασία.