Αυξήσεις εισφορών για συνταξιούχους (από 1ης Αυγούστου) και ασφαλισμένους, μειώσεις των εφάπαξ σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες για όσους εξέρχονται από την υπηρεσία τους από 1/1/2010 και ψαλίδι στις συντάξεις του ΝΑΤ είναι ορισμένα απΝΑΤ από τα μέτρα που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των συνδικάτων.

Οι νέες ανατροπές στο Ασφαλιστικό και τα εργασιακά έχουν ως εξής:
• Θεσπίζεται από 1/8/2011 η αναπροσαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (πρώην ΛΑΦΚΑ) στις κύριες συντάξεις.

• Από 1/8/2011 θα παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά για συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.700 ευρώ. Η επιβολή της συγκεκριμένης εισφοράς δεν καταλαμβάνει όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας. Η ειδική εισφορά αφορά κυρίως συνταξιούχους, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου σε ηλικία πολύ μικρότερη από το γενικό όριο συνταξιοδότησης, με αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

• Θεσπίζεται από 1/9/2011 ειδική μηνιαία εισφορά για τους συνταξιούχους επικουρικής ασφάλισης, οι συντάξεις των οποίων είναι πάνω από 300 ευρώ. Σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης, όπως αυτά θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των αναλογιστικών μελετών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων αυτών.

• Από τον Αύγουστο θα αρχίσει η παρακράτηση επιπλέον 1% υπέρ ανεργίας στους μισθωτούς, με εργοδότες και εργαζομένους να μοιράζονται ισομερώς την επιβάρυνση (από 0,5%). Ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας, της τάξης του 2%, θεσπίζεται στο δημόσιο τομέα ενώ ένα επιπλέον 3% καταβάλλεται για τη… διάσωση του μειωμένου εφάπαξ.

• Από 1ης Αυγούστου 2011 θεσπίζεται ειδική μηνιαία εισφορά, ύψους 10 ευρώ, που θα καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους των Ταμείων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Η εισφορά αυτή θα κατευθύνεται σε ειδικό λογαριασμό ανεργίας που δημιουργείται στον ΟΑΕΔ. Η ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΕ επί του τζίρου των επιχειρήσεων θα εφαρμοστεί από το 2013.

• Αυξάνεται από 1/1/2012 η συμμετοχή των αγροτών στον κλάδο σύνταξης του ΟΓΑ, μέσα από τη μετατροπή της 5ης ασφαλιστικής κλάσης, ως την ανώτερη υποχρεωτική βαθμίδα ασφάλισης καθώς και την αναγκαστική μετάβαση των ασφαλισμένων σε νέα κλάση, ανά τρία χρόνια.

• Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ που κατέθεσαν από την 1η Ιανουαρίου του 2010 και εφεξής τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση, στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και στο ΤΑΥΤΕΚΩ (κλάδος ΔΕΗ) αντιστοίχως, θα υποστούν περικοπή του εφάπαξ. Για το Δημόσιο η περικοπή ορίζεται στο 10% ενώ για τους εργαζομένους στη ΔΕΗ 15%.

• Επαναλαμβάνεται η διάταξη για το πλαφόν στις κύριες συντάξεις, που είναι 2.350 ευρώ στο ΙΚΑ και 2.775 ευρώ στα Ειδικά Ταμεία.

• Οι συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των βοηθημάτων, που καταβάλλονται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2010 μειώνονται αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου του 2011, κατά 6%.

• Από 1/8/2011 οι διατάξεις για αύξηση της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς υπέρ ανεργίας, των εργαζομένων και των εργοδοτών κατά 0,5%, ισχύουν και για τους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων.

• Αυξάνονται από την αρχή του 2012 οι εισφορές και στους ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων και νυν ΕΤΑΑ (μηχανικοί, υγειονομικοί, δικηγόροι).

Πηγή: www.tanea.gr