Σύμφωνα με νομοσχέδιο που έχει καταρτισθεί και προωθείται για ψήφιση στη Βουλή, προβλέπεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), το οποίο θα περιλάβει στις υπηρεσίες του περισσότερους και ποιοτικότερους ελέγχους.

Η κύρια στόχευση θα αφορά σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που εμφανίζουν αυξημένη παραβατικότητα και μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων ενώ έμφαση στους ελέγχους που θα διενεργούνται θα δίνεται μεταξύ άλλων στους όρους εργασίας και στη νομιμότητα της απασχόλησης. Παράλληλα, θα προβλέπεται αύξηση των προστίμων για τις περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας ενώ στις νέες ρυθμίσεις θα περιλαμβάνεται και η υποχρέωση των επιχειρήσεων να διατηρούν για ορισμένο χρόνο πλήρη αρχεία με τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που απασχολήθηκε και εν συνεχεία καταγγέλθηκε η σύμβασή του.

Πηγή: Ναυτεμπορική