Στοιχεία για τις συνέπειες της κρίσης στην απασχόληση των Ελληνίδων περιλαμβάνει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (Ιούνιος 2016) με θέμα την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση από την οπτική του φύλου. Η έκθεση, στοιχεία της οποίας δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εστιάζει σε επτά χώρες και εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωκοινοβουλίου.

Στην ενότητα που αφορά την Ελλάδα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: α) Την περίοδο 2008-2013 ο ρυθμός απασχόλησης μειώθηκε στο 26,7%, ενώ η ανεργία αυξήθηκε κατά 15 μονάδες και για τα δύο φύλα, με αποτέλεσμα οι άνδρες να οδηγούνται εκτός αγοράς εργασίας και οι γυναίκες να εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους για ανεύρεση εργασίας, β) Η συμμετοχή των Ελληνίδων στον γυναικοκρατούμενο τομέα της εκπαίδευσης, αυξήθηκε κατά 1,7% και στον τομέα των ασφαλειών κατά 4,2%, γ) Η γυναικεία παρουσία κυριαρχεί στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, σε ποσοστό από 76% έως και 90%, ενώ οι άνδρες αποτελούν το εργατικό δυναμικό στον κλάδο της αρτοποιίας, σε ποσοστό 66%, δ) Οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 30% των εργαζομένων στο χώρο της ελληνικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, έξι κράτη-μέλη δεν έχουν εξέλθει από την πρώτη ύφεση (Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία και Κροατία), ενώ η πλειοψηφία των χωρών βιώνουν εύθραυστη και αβέβαιη ανάκαμψη. Η εξέλιξη του ρυθμού απασχόλησης είναι απογοητευτική, με αποτέλεσμα ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020 για πλήρη απασχόληση σε ποσοστό 75%» να φαντάζει άπιαστο όνειρο. Το 2008 η απασχόληση ήταν 72,6% στους άνδρες και 58,9% στις γυναίκες, ενώ το 2013 έπεσε στο 69,4% στους άνδρες.