Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gartner, το 46% των στελεχών του HR αναφέρει ότι οι εργαζόμενοί του στερούνται τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις της εργασίας.

Συγκεκριμένα, μόλις το 9% των στελεχών του HR δηλώνει ότι η επιχείρησή του είναι απόλυτα έτοιμη για την επόμενη ημέρα στον τομέα της εργασίας, με το 43% των ηγετών του HR να επισημαίνει ότι η εταιρεία του δεν έχει σαφή και συνεπή στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Επιπλέον, το 45% των ηγετικών στελεχών των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού τονίζει ότι αγωνίζεται να διαμορφώσει τα μεσαία στελέχη, ενώ το ένα τρίτο προσπαθεί να δημιουργήσει ικανά στελέχη στα ανώτατα τμήματα της επιχείρησης. Σε σχέση με τις δεξιότητες, το 35% των ηγετικών στελεχών του HR εξηγεί ότι έχει ανεπαρκή ταλέντα στη διάθεσή του, προκειμένου να υπηρετήσει τον στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Επιπροσθέτως, όπως έδειξε η έρευνα, το 57% των εργαζομένων αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στην καθημερινή του εργασία, με τον μέσο εργαζόμενο, να έχει ζήσει 12 οργανωτικές αλλαγές το 2019.

Τέλος, βάση της εν λόγω έρευνας, οι ηγέτες του ανθρώπινου δυναμικού, παγκοσμίως, επικεντρώνονται, για το 2020, στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στην ενίσχυση του σημερινού και μελλοντικού ηγετικού ρόλου, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στην ενσωμάτωση των αλλαγών στον οργανωτικό σχεδιασμό και στην ενίσχυση της εμπειρίας των εργαζομένων.