3 στους 4 συμμετέχοντες του δείγματος έχουν χάσει τη δουλειά τους, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της Εταιρείας Επιλογής Στελεχών People for Business με θέμα «Υψηλόβαθμα στελέχη σε αναζήτηση εργασίας, εν μέσω ύφεσης», που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 3 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 476 υψηλόβαθμων στελεχών.

Στόχος της έρευνας, ήταν να διερευνηθούν ο τρόπος αναζήτησης εργασίας εν μέσω ύφεσης και η διαχείρισης της κρίσης, από τα έμπειρα στελέχη της αγοράς. Μόνο το 26,7% των στελεχών που συμμετείχε στην έρευνα εργάζεται το διάστημα αυτό, ενώ το 73,3% βρίσκεται ήδη στην ανεργία, σύμφωνα με την έρευνα της PfB. Ειδικότερα, όσον αφορά στους ανέργους (ποσοστό 73,3%), το 25% έχει χάσει τη δουλειά του τους τελευταίους 6 μήνες, το 23,3% τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 25% βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για περισσότερο από ένα χρόνο. Εντυπωσιακή ωστόσο φαίνεται ότι είναι και η αβεβαιότητα που νοιώθουν οι εργαζόμενοι (26,7%).

Παρόλο που έχουν δουλειά βιώνουν την ανασφάλεια της απόλυσης, πράγμα που σημαίνει ότι παρακολουθούν την κινητικότητα στην αγορά εργασίας εξετάζοντας νέες επαγγελματικές προτάσεις. Ο πανικός και η υψηλή ανεργία έχει οδηγήσει το 50% των ανέργων να στείλει περισσότερα από 20 βιογραφικά το τελευταίο διάστημα. Ο αυξημένος αριθμός βιογραφικών που έχουν στείλει δεν σημαίνει ότι τους εξασφάλισε τη συμμετοχή τους σε ικανοποιητικό αριθμό επαγγελματικών συνεντεύξεων.

Το 18,3% δεν κατάφερε να κλείσει ούτε μία συνέντευξη, το 35% συμμετείχε μόνο σε 2 και το 31,7% από 2-5. Μόνο για το 15% των στελεχών υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση και κατάφερε να συμμετάσχει σε περισσότερες από 5 συνεντεύξεις. Το 46,7% των συμμετεχόντων στην έρευνα της PfB θεωρεί ότι δεν κατάφερε να κερδίσει μία θέση εργασίας από αυτές που είναι διαθέσιμες και στις οποίες εκδήλωσε ενδιαφέρον γιατί είναι overqualified – έχει πολλά και υψηλά προσόντα.

Ανασταλτικοί παράγοντες, για την είσοδο των έμπειρων στελεχών στην αγορά εργασίας αποτελούν όμως και η ηλικία σε ποσοστό 31,7%, οι υψηλές αποδοχές στο ίδιο ποσοστό 31,7%, αλλά και η έλλειψη γνώσης της συγκεκριμένης αγοράς και θέσης. Από τα βιογραφικά που έχουν στείλει οι άνεργοι ελάχιστες θέσεις αφορούσαν ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό. Μόνο το 13,3% των βιογραφικών αφορούσε περισσότερες από 5 θέσεις εξωτερικού, το 11,7% περίπου 2-5 θέσεις εκτός συνόρων, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 75% των βιογραφικών αφορούσε από καμία έως 2 το πολύ θέσεις εκτός Ελλάδας.

Όσον αφορά στους τρόπους αναζήτησης εργασίας που χρησιμοποιούν τα στελέχη, οι πιο διαδεδομένοι είναι τα career sites (τα οποία βρίσκονται στην πρώτη θέση) και οι εταιρίες συμβούλων. Ακολουθούν οι συστάσεις, ενώ τα social media (linkedIn, facebook, my space, twitter, κα) βρίσκονται στην τελευταία θέση στην Ελλάδα, παρόλο που στο εξωτερικό η χρήση τους είναι πολύ διαδεδομένη.

Ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι λόγω περιορισμένων νέων θέσεων εργασίας στην αγορά, το δημόσιο για πρώτη φορά αποτελεί εναλλακτική για περισσότερα από τα μισά στελέχη, που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα στην ερώτηση «Θα αναλαμβάνατε μία θέση ευθύνης σε έναν δημόσιο οργανισμό, ο οποίος βρίσκεται σε ανασυγκρότηση» το 58,3% των συμμετεχόντων δήλωσε ναι, το 31,7% όχι και το 10% δεν γνωρίζω.

Τέλος, το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας εντοπίζεται στις θέσεις managerial και στην ηλικιακή ομάδα 38-42 ετών (ποσοστό 53,5%), ακολουθούν η ομάδα 50-55 ετών με ποσοστό 18,6%, τα στελέχη από 42-45 ετών με ποσοστό 16,3% και η ηλικιακή ομάδα 45-50 με ποσοστό 11,6%.