Η σύγχρονη κοινωνική μάστιγα της ανεργίας προσλαμβάνει όλο και πιο εφιαλτικές διαστάσεις στη χώρα μας χωρίς να λαμβάνονται καν υπόψιν οι όλο και αυξανόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες που μένουν χωρίς δουλειά.

Σχεδόν 1,1 εκατομμύρια συμπολίτες μας είναι άνεργοι, σχεδόν 1.000 χάνουν κάθε μέρα τη δουλειά τους, ενώ άνεργοι είναι ο ένας στους δύο νέους έως 24 ετών και μία στις τέσσερις γυναίκες.Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας το Μάρτιο του 2012 ανήλθε σε 21,9%, έναντι 15,7% το Μάρτιο του 2011 και 21,4% το Φεβρουάριο του 2012.

Το σύνολο των απασχολούμενων κατά το Μάρτιο του 2012 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.843.905 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.075.081 άτομα, ενώ ο οικονομικά µη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.372.144 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 342.134 άτομα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2011 (μείωση 8,2%) και κατά 24.996 άτομα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2012 (μείωση 0,6%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 294.706 άτομα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2011 (αύξηση 37,8%) και κατά 21.625 άτομα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2012 (αύξηση 2,1%). Οι οικονομικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 38.751 άτομα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2011 (αύξηση 1,2%) και κατά 5.350 άτομα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2012 (αύξηση 0,2%).