Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεση για την ελληνική οικονομία, στην οποία περιλαμβάνονται σημαντικές επισημάνσεις για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει η έκθεση, το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες το Μάιο του 2023 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κλείνοντας στο 10,8%. Ειδικότερα, από την αρχή του 2023 παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, με το ποσοστό ανεργίας να βρίσκεται το α΄ τρίμηνο πάνω από το 11%, λόγω της επιτάχυνσης της ελληνικής οικονομίας μετά την άρση των lockdown. Ωστόσο το ποσοστό εξακολουθεί να είναι διπλάσιο του μέσου όρου της Ε.Ε., ο οποίος στο α΄ τρίμηνο του 2023 σταθεροποιείται στο 6%. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η Ισπανία καταγράφει υψηλότερη ανεργία σε όλες τις κατηγορίες με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση.  Από την άλλη πλευρά, η απασχόληση αυξήθηκε 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το α΄ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το 2022, φτάνοντας τις 53,6 ποσοστιαίες μονάδες του συνολικού πληθυσμού. Και εδώ όμως το ποσοστό απασχόλησης είναι 7,7 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το μέσο όρο  της ΕΕ-27, ο οποίος ανήλθε στο 61,3%.

Χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. στην απασχόληση των νέων
Στην απασχόληση των νέων οι Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με το ποσοστό απασχόλησης στους νέους κάτω των 25 ετών να είναι μόλις 18,2%. Ακολουθεί η Ιταλία (20,6%), η Σλοβακία (22,2%) και η Βουλγαρία (22,2%). Στην απασχόληση των γυναικών η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ε.Ε. με 52,4%, με την Ιταλία να καταγράφει χαμηλότερο ποσοστό (52,3%) και την Ισπανία να ακολουθεί με το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό  (60,1%). Από την άλλη πλευρά, η απασχόληση των ανδρών στην Ελλάδα φτάνει στο 71,1%. Η χαμηλότερη απασχόληση στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. καταγράφεται στο τέλος του 2022 στην Ισπανία με 69,3% και ακολουθεί το Βέλγιο (70%) και η Ιταλία (70,1%). Όπως σημειώνει η έκθεση του ΙΝΕ το γεγονός ότι παρά την ισχυρή ανάκαμψη, οι ηλικιακές και έμφυλες διαφορές παραμένουν εξαιρετικά έντονες αναδεικνύει και τη συστηματική αδυναμία των ασκούμενων πολιτικών να εξασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Πιο ευάλωτοι στην ανεργία οι μισθωτοί χαμηλής εκπαίδευσης
Η έκθεση περιλαμβάνει ωστόσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας, αναδεικνύοντας μια σκληρή πραγματικότητα, ότι η τελευταία επηρεάζει περισσότερο τους μισθωτούς με χαμηλή εκπαίδευση. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η εξέλιξη της απασχόλησης ανά επίπεδο εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η απασχόληση αυξήθηκε σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης το 2023 με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση την περίοδο 2021-2022 να καταγράφεται στους εργαζόμενους ανώτερης δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβαθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τη μικρότερη αύξηση σημείωσαν όσοι κατατάσσονται στο επίπεδο εκπαίδευσης 0-2, οι οποίοι είναι αυτοί που υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα την περίοδο 2019-2021, αλλά και συνολικά την περίοδο 2009-2022 με τη σωρευτική μείωση της απασχόλησής τους να καταγράφεται στο -10,5%. Οι εργαζόμενοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέμειναν σχετικά προστατευμένοι την περίοδο 2019-2021, με τις θέσεις απασχόλησης τους να σημειώνουν η πια αύξηση.