Σε βαθιά ύφεση θα παραμείνει η ελληνική οικονομία τουλάχιστον μέχρι το 2013, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), που προβλέπουν και εκτίναξη της ανεργίας στο 22,32% στο τέλος του 2013.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο νέο τεύχος των τριμηνιαίων «Οικονομικών Εξελίξεων» που εκδίδει το ΚΕΠΕ και οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το «κούρεμα» των ομολόγων PSI, οι προοπτικές της οικονομίας για το 2012 παραμένουν αρνητικές.

Ειδικότερα:
• Ο ρυθμός µμεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ αναµένεται να είναι της τάξης του 6,50% για το 2011 (σε εποχικά διορθωµένη ετήσια βάση).
• Ο ρυθµός αυτός αναµένεται να διαµορφωθεί στο -3,42% το 2012 και στο -0,04% το 2013 (σε εποχικά διορθωµένη ετήσια βάση), ενώ προβλέπεται η επιστροφή της ελληνικής σε ρυθμό ανάπτυξης  από το δεύτερο 6μηνο του 2013.
• Ο πληθωρισµός φαίνεται να σταθεροποιείται κοντά στα επίπεδα του 2% για το 2012 µε πτωτική προοπτική και στο 1,86% το 2013.
• Το ποσοστό ανεργίας συνεχίζει την ανοδική του πορεία λόγω της έντονης δυναµικής της ύφεσης, όπως έχει καταγραφεί τα τελευταία έτη.  Το ποσοστό ανεργίας αναµένεται να προσεγγίσει το 20,30% το 2012 και το 22,32% το 2013.