«Το θεμελιώδες καθήκον των ηγετών είναι να δημιουργούν καλά συναισθήματα σε αυτούς των οποίων ηγούνται. Αυτό συμβαίνει όταν ένας ηγέτης δημιουργεί συνήχηση - μια δεξαμενή θετικότητας που απελευθερώνει τη βέλτιστη εκδοχή σε κάθε άνθρωπο.» (Goleman, Boyatzis & McKee, 2013)

Το αναπτυξιακό coaching κορυφώνει τον τρόπο που σχετιζόμαστε και επικοινωνούμε και τον μετουσιώνει σε αποτελέσματα που έχουν υψηλή αξία και μεγάλη διάρκεια. O Peter Senge έχει πει στο “Fifth Discipline”: «Οι σημερινές λύσεις είναι τα αυριανά προβλήματα». Όταν δεν εξετάζουμε επαρκώς τι προκάλεσε το πρόβλημα είναι σα να υπνοβατούμε σε ναρκοπέδιο. Τα ίδια ή καινούργια προβλήματα μπορούν να προκύψουν από τις νέες «λύσεις». H άσκηση του coaching μέσα από μεθόδους που εστιάζουν μόνο στις λύσεις, όπως το ‘solution-focused’, έχουν κόστος.  Όπως αναφέρει ο Ordonez στο ‘Goals Gone Crazy’: «Όταν εστιάζουμε σε στόχους απόδοσης, οι υπάλληλοι  θα αποτύχουν να βρουν καλύτερες στρατηγικές και θα αποτύχουν επίσης να μάθουν».

Η κάθετη μάθηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ηγεσίας και απαιτείται ουσιαστικότερη δουλειά από το να εστιάζουμε απλά σε λύσεις ή απόδοση και μόνο. Το feedback, στοιχείο τόσο απαραίτητο για την ανάπτυξη στελεχών, δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα όταν εστιάζει μόνο σε εφήμερες λύσεις. Η αλλαγή κουλτούρας σε μια εταιρεία πρέπει να είναι σταδιακή για να είναι βιώσιμη. Το «γρήγορο» coaching τείνει να γίνει συναλλακτικό, ενώ αυτό που χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο είναι το σχεσιακό coaching, το αυθεντικό αναπτυξιακό coaching.

H επίδραση της θετικότητας στο coaching είναι καθοριστική. Oι leaders που καταφέρνουν να δημιουργούν θετικές συνθήκες στις ομάδες τους, αυτό που οι Goleman & Boyatzis αποκαλούν “δεξαμενή θετικότητας”, αφ’ ενός φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα, αφ’ ετέρου βοηθούν την ομάδα να αναπτυχθεί μέσω της κάθετης μάθησης. Ανάμεσα στις κορυφαίες ηγετικές δεξιότητες περιλαμβάνονται: θετικότητα, παρακίνηση, δημιουργικότητα, δέσμευση και ευελιξία. Όλες αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται αποτελεσματικά μέσα από το coaching.

O Satya Nadella, CEO της Microsoft, πρόσφατα δήλωσε ότι οι σημαντικές ιδέες, οι ικανότητες και η εταιρική κουλτούρα αποτελούν ένα κύκλο μέσα στον οποίο η μία ενισχύει την άλλη. Η σωστή κουλτούρα μάθησης χρειάζεται ανθρώπους που ξέρουν να αναπτύσσονται. Αν πρέπει κανείς να διαλέξει μεταξύ ενός που τα ξέρει όλα και ενός που τα μαθαίνει όλα, πρέπει πάντα να επιλέγει εκείνον που έχει νοοτροπία ανάπτυξης. Το αναπτυξιακό coaching είναι ο καταλύτης για την ηγεσία, την εταιρική κουλτούρα και τη δημιουργία δεξαμενής θετικότητας με αποτελέσματα που έχουν μεγάλη αξία και διάρκεια.

Το κείμενο υπογράφει ο Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, Managing Director, Positivity Coaching, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.