Η PwC Academy δίνει την ευκαιρία σε υποψήφιους φοιτητές και σε επαγγελματίες να γνωρίσουν τους επαγγελματικούς τίτλους σπουδών που προσφέρει, σε ανοιχτή παρουσίαση στις 19 Νοεμβρίου και ώρα 18.00- 20.30.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης, Υπεύθυνος της PwC Academy, ειδικός στους επαγγελματικούς τίτλους σπουδών, εισηγητής ACCA, CIA & LCCI.

Τα προγράμματα που θα αναλυθούν είναι τα εξής:
– ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, UK)
– CFA (Chartered Financial Analysts, USA)
– CIA (Certified Internal Auditors, USA)
– LCCI (London Chamber of Commerce & Industry, UK)

Η εκδήλωση θα καλύψει ζητήματα όπως:
– Διαφορές επαγγελματικών και ακαδημαϊκών τίτλων
– Τάσεις της αγοράς στα θέματα λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικών – οι επιπτώσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας
– Πορίσματα των ερευνών της PricewaterhouseCoopers για την Ελλάδα
– Στατιστικά στοιχεία για τους υποψηφίους και τους πτυχιούχους
– Επαγγελματικοί τίτλοι σπουδών LCCI, ACCA, CIA, CFA και άλλα: τι είναι, και πώς αποκτώνται
– Παραδείγματα ύλης των επαγγελματικών τίτλων
– Διαδικασίες Αιτήσεων – Χρονοδιαγράμματα
– Κριτήρια επιλογής στελεχών & διαδικασίες μεγάλων ελεγκτικών οίκων και συμβούλων επιχειρήσεων (παραδείγματα).

Για να δηλώσεις συμμετοχής, [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 – 6899000.