Τη συνέχιση της διαδικασίας για την πρόσληψη 45.152 ανέργων από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ ανακοίνωσαν με διευκρινιστική εγκύκλιο των υπηρεσιακών υπ. Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εργασίας.

Οι προσλήψεις αφορούν στην κάλυψη αναγκών και δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, ενώ ανάμεσα στους συμπράττοντες φορείς συμπεριλαμβάνονται και οι δήμοι, κοινότητες και νομαρχίες. Την εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής θα ασκεί το ΑΣΕΠ.