Η Attitude, The Training & Consulting company, διοργανώνει τα παρακάτω ανοιχτά σεμινάρια :

· «ΦΠΑ Υπηρεσιών», στις 5 Φεβρουαρίου με την Άννα Ρουσάκη.
· «Advanced Sales Skills in turbulent markets», στις 7 Φεβρουαρίου με τον Ιωάννη Σηφάκη.
· «Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας» στις 16-17 Φεβρουαρίου με τον Ι. Σηφάκη.
· «Mind Mapping», στις 19 Φεβρουαρίου με την Anne-Marie Loughnane.
· «Συμπλήρωση Εκκαθαριστικών Δηλώσεων» στις 19 Φεβρουαρίου με την Ά. Ρουσάκη.
· «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών», στις 20-21 Φεβρουαρίου με τη Χάτζη Σκευοφύλακα.
Τα παραπάνω σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης για ομάδες στελεχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Α. Βρόντου στο τηλ. 210-3607380.