Οι αμοιβές των γυναικών υποχώρησαν ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις αντίστοιχες των εκπροσώπων του ισχυρού φύλου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο έφερε στο φως η ετήσια καθιερωμένη έρευνα, σχετικά με τις ώρες εργασίας και τις οικονομικές απολαβές (ASHE).

O Gerwyn Davies, Σύμβουλος σε θέματα δημόσιας πολιτικής του Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), δήλωσε: «Οι αριθμοί δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις χρειάζεται να προσπαθήσουν ακόμα πιο έντονα για να καλύψουν το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Πάντως, θα ήταν υπεραπλούστευση να ερμηνεύσουμε τη συγκεκριμένη τάση σαν αποτέλεσμα διακρίσεων εις βάρος των γυναικών εκ μέρους των εργοδοτών. Υπάρχει πιθανότητα τα νούμερα να αντικατοπτρίζουν την ανισότητα στις αμοιβές των διαφορετικών επαγγελμάτων που ασκούνται από τα δύο φύλα. Επιπλέον, ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα των επιλογών των γυναικών να αφιερώσουν χρόνο στη φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπ’όψη προτού η πολιτεία καταλήξει σε μέτρα τα οποία θα καταπολεμήσει την κατάσταση».