Την έντονη ανησυχία των Ελλήνων εργαζομένων και ανέργων αλλά και την ανασφάλεια για το προσωπικό τους μέλλον -οικονομικό και εργασιακό- καταγράφει μεγάλη έρευνα που διεξήχθη από την VPRC για λογαριασμό του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του καλοκαιριού πριν κορυφωθεί η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, καταγράφει και την απαίτηση των εργαζομένων για ενός νέου οικονομικού και αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα.

Η ανεργία, όπως προκύπτει από την έρευνα, συνιστά έναν από τους μεγαλύτερους φόβους για τους πολίτες. Το 45% των ερωτηθέντων απάντησε ότι υπάρχει μεγάλος ή μικρός κίνδυνος να χάσουν οι ίδιοι ή ένας μέλος της οικογένειας τους τη δουλειά τους, το 39% δε βλέπει κινδύνους και το 8% είναι σε ανεργία. Την ίδια στιγμή, το 62% πιστεύει ότι η ανεργία θα αυξηθεί στους επόμενους 12 μήνες, το 26% την βλέπει στάσιμη και μόνο το 4% βλέπει μείωση των ποσοστών.

Σε ό,τι αφορά στο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα οι ερωτώμενοι επέλεξαν σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από άλλες απαντήσεις την ακρίβεια και την ανεργία σε ποσοστό 56% και 52%, αντίστοιχα (υπήρχε δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων).

Πηγή: www.in.gr