Η Γεωργία Καρτσανη, CEO και Leadership Transformation Coach της Sargia Partners και η Ξένια Κουρτογλου, Founder και Managing Partner της Focus Bari, μας μίλησαν για την έρευνα «Commitment Reloaded: Revealing the Core», η οποία αποκάλυψε το χάσμα αντιλήψεων που επικρατεί ανάμεσα στους CEOs των ελληνικών επιχειρήσεων και των ανωτέρων/ανωτάτων στελεχών που αυτοί διοικούν, αποδεικνύοντας πλέον με αριθμούς ότι οι φόβοι σχετικά με τον βαθμό δέσμευσης των ανθρώπων είναι βάσιμοι.

  HR Professional: Πώς προέκυψε η πρωτοβουλία της έρευνας αυτής και πώς συνδέεται με την τεχνογνωσία της SARGIA Partners;

Γεωργία Καρτσάνη: Η έρευνα βασίζεται καταρχάς σε μία σημαντική και μακροχρόνια εμπειρική παρατήρηση που μας προβλημάτιζε καιρό. Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων ευθυγράμμισης διοικητικών ομάδων που αποτελούν βασική μας υπηρεσία, συχνά συνειδητοποιούσαμε ότι τα ζητήματα που αναδεικνύονταν μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και συζητήσεων, ήταν κατά πολύ σημαντικότερα όσων είχαν αρχικά εκτιμηθεί. Αυτό μας δημιούργησε την υποψία ενός δυσλειτουργικού μηχανισμού ενδοεταιρικής επικοινωνίας, καθώς και την ύπαρξη ενός σημαντικού στελεχιακού δυναμικού που δεν είχε τη δυνατότητα να τοποθετηθεί ανοιχτά, είτε εξαιτίας έλλειψης ανάλογης κουλτούρας, είτε λόγω του φόβου των συνεπειών. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα τα ανώτατα διοικητικά στελέχη να μη λαμβάνουν έγκυρη ή επαρκή ανατροφοδότηση σχετικά με κομβικά σημεία της διαχείρισης του ρόλου τους.

Δεύτερος και βασικός λόγος ήταν η έλλειψη στοιχείων και δεδομένων που να βασίζονται στην ελληνική πραγματικότητα. Μία ανάλογη έρευνα είχε διεξαχθεί από την Ultimate Software σε δείγμα 2.000 στελεχών στην Αμερική, αναδεικνύοντας ένα μεγάλο χάσμα επικοινωνίας, καθώς και την τάση των CEOs να υπερεκτιμούν τις ηγετικές τους δεξιότητες.

Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε, στο πλαίσιο του 7ου Ετησίου Σεμιναρίου Ηγεσίας μας ‘Inspiring Commitment”, να σχεδιάσουμε μία ανάλογη έρευνα προσαρμοσμένη στα Ελληνικά δεδομένα, καθώς αποτελεί ουτοπία να αναζητάμε τρόπο αύξησης της δέσμευσης των ανθρώπων μας, όταν δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς και σε τι βαθμό την εμποδίζει.

  HR P.: Βάσει ποιων παραμέτρων αξιολογήσατε τον συνολικό βαθμό δέσμευσης και γιατί;

Γ. Κ.: Τα ερωτηματολόγια που σχεδιάσαμε στη SARGIA Partners, βασίζονταν στους τέσσερις βασικούς πυλώνες ηγεσίας που ενισχύουν το συναίσθημα της δέσμευσης των στελεχών ενός οργανισμού. Αφορούσαν στην ικανότητα των ηγετών: α. Να δημιουργούν και να επικοινωνούν αποτελεσματικά ένα κοινό όραμα, β. να ενισχύουν τη δημιουργικότητα των ανθρώπων τους, γ. να διασφαλίζουν ένα κλίμα συναισθηματικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας και δ. να αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν το προσωπικό τους.

Το πρώτο ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους CEOs να αξιολογήσουν εαυτόν βάσει συγκεκριμένων ερωτήσεων, κάτω από κάθε πυλώνα ηγεσίας. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο-καθρέπτης, ζητούσε από ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη να αξιολογήσουν τους CEOs τους βάσει ακριβώς των ίδιων παραμέτρων.

  HR P.: Σας ανησύχησαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν;

Γ. Κ.: Υπήρξε μία σημαντική απόκλιση σε συναισθήματα και πεποιθήσεις, αλλά την περιμέναμε. Δεν μας ανησυχεί, αντιθέτως μας κινητοποιεί. Οι σχέσεις μεταξύ των στελεχών δουλεύονται, εξομαλύνονται και βελτιστοποιούνται. Οι ηγετικές δεξιότητες, που ουδεμία σχέση έχουν με την τεχνική κατάρτιση του ατόμου, καλλιεργούνται και ενισχύονται. Δυστυχώς ή ευτυχώς, στο διοικητικό επίπεδο που αναφερόμαστε και στην περίοδο ραγδαίων αλλαγών που διανύουμε, η άμεση επίλυση ή μη αυτών των ζητημάτων μπορεί να οδηγήσει στη σημαντική ανάπτυξη ή την κατακόρυφη πτώση των οργανισμών.

  HR P.: Θα θέλατε να μας πείτε δυο λόγια για τη διεξαγωγή της έρευνας;

Ξένια Κούρτογλου: Η έρευνά μας διεξήχθη στο διάστημα από 27 Απριλίου έως 24 Μαΐου 2018, σε συνολικό δείγμα 92 CEOs και 228 Directors και Managers. Βασίστηκε στα ερωτηματολόγια «καθρέφτες» και τους πυλώνες που ορίστηκαν από τη SARGIA Partners, με την προσθήκη κάποιων επιπλέον παραμέτρων που αξιολογούσαν τον βαθμό ικανοποίησης των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και την εκτίμησή τους για τον βαθμό ικανοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών του οργανισμού. Οι κλίμακες βαθμολόγησης και αξιολόγησης, το data collection και η ανάλυση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκαν από την εξειδικευμένη ομάδα της Focus Bari SW Voxco & Team.

Χρησιμοποιήσαμε το διεθνές λογισμικό Voxco που η Focus Bari χρησιμοποιεί αποκλειστικά στην Ελλάδα εδώ και τέσσερα χρόνια, έτσι ώστε η έρευνα να διεξαχθεί online, εύκολα και ομαλά, με εξαιρετική ανταπόκριση από το κοινό της, το οποίο και ευχαριστούμε θερμά.


  HR P.: Ποια ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία που αποδεικνύουν το ενυπάρχον χάσμα; Που υπήρξαν οι μεγαλύτερες διαφορές;

Ξ. Κ.: Καταρχάς, παρουσιάστηκε μία σταθερή απόκλιση περίπου δύο μονάδων της δεκαβάθμιας κλίμακας αξιολόγησης, στον μέσο όρο της βαθμολογίας που έδωσε η κάθε ομάδα στις παραμέτρους που αξιολογήθηκαν. Συγκεκριμένα, σε όλα τα χαρακτηριστικά της έρευνας, οι CEOs «αυτοβαθμολογούνται» με περίπου 8.5 στα 10, ενώ οι Directors/Managers τους βαθμολογούν με περίπου 6.5/10. Ειδικότερα, σε χαρακτηριστικά όπως η μετάδοση του πάθους, η δημιουργία οράματος, η συμπερίληψη, και η έμπνευση μέσα από το δικό τους παράδειγμα, οι διαφορές είναι ακόμα μεγαλύτερες. Τα μόνα χαρακτηριστικά στα οποία οι δύο ομάδες παρουσιάζουν σχετική σύγκλιση απόψεων, είναι η προσεγγισιμότητα του CEO και η αντοχή/ανοχή στην αποτυχία. Στην πρώτη παράμετρο, η προσεγγισιμότητα δεν δηλώνει παράλληλα και ενεργητική ακρόαση και αποδοχή των απόψεων της ομάδας σε αντίστοιχο βαθμό, ενώ στο θέμα της αντοχής/ανοχής στην αποτυχία οι CEOs βαθμολογούν κατ’ εξαίρεση τον εαυτό τους κάτω από το 8, και έτσι η μέση βαθμολογία τους έρχεται πιο κοντά με εκείνη των Directors/Managers.

Συνολικά, θα λέγαμε ότι το «χάσμα» μεταξύ των δύο πληθυσμών είναι μεγάλο, κάτι που αφενός οφείλεται στην υποκειμενική οπτική της πραγματικότητας, αφετέρου δε στις διαφορετικές προσδοκίες, ζητούμενα, καθημερινότητα και πιέσεις που βιώνει και αντιμετωπίζει η κάθε ομάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι ακριβώς αυτές οι διαφορές που «τορπιλίζουν» το πολυπόθητο commitment.

  HR P.: Γιατί ως Focus Bari αποφασίσατε να υποστηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία και τι αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει η εν λόγω σύμπραξη;

Ξ. Κ.: Πάντα πίστευα και πιστεύω πως το σημαντικότερο κεφάλαιο για κάθε οργανισμό είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Πεποίθησή μας, που αποδεικνύεται και από την ίδια την πορεία της Focus Bari, είναι πως όποιο κι αν είναι το αντικείμενο του business, στο επίκεντρο βρίσκονται πάντα οι άνθρωποι που το δημιουργούν και οι αξίες τους. Γι’ αυτό τον λόγο, είμαστε πάντα πρόθυμοι να υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια που βοηθάει στην ανάπτυξη του υγιούς επιχειρείν, καθώς υγεία σε μια επιχείρηση δεν είναι μόνο η οικονομική της ευρωστία, αλλά και η ευρωστία των αξιών της και η δέσμευση των ανθρώπων της. Μόνο αν οι συνεργάτες του οργανισμού είναι οι ίδιοι ευθυγραμμισμένοι, μπορούν να δημιουργούν και να προσφέρουν εποικοδομητικά στους αποδέκτες της επιχείρησης.

Αυτός είναι κι ο λόγος που όταν μας προσέγγισε η Γεωργία Καρτσάνη με την ομάδα της, αμέσως ενθουσιαστήκαμε με την ιδέα της συγκεκριμένης έρευνας, που φέρνει στο φως ευρήματα που-όσο κι αν μας σοκάρουν-αποτελούν το ερέθισμα και τη βάση εκκίνησης για βελτίωση. Ήδη εξετάζουμε το ενδεχόμενο επανάληψης της έρευνας αυτής σε δύο χρόνια, ή και επέκτασής της σε μεγαλύτερη κλίμακα μέσα στους οργανισμούς, κρίνοντας ότι θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη ανοικτών και υγιών σχέσεων μέσα στις ηγετικές ομάδες, με περισσότερη ενσυναίσθηση, αμφίδρομο διάλογο και θετική επιρροή σε ολόκληρο τον οργανισμό.

  HR P.: Ως SARGIA Partners πώς θα σχολιάζατε τη συνεργασία αυτή;

Γ. Κ.: Για εμάς αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή να βασίζουμε τις λύσεις και τις υπηρεσίες μας σε επιστημονική τεχνογνωσία και βάσεις. Κάθε ζητούμενο μπορεί να προσδιορισθεί και να μετουσιωθεί σε στρατηγική, αλλά πάντα χρειάζονται αδιάσειστα στοιχεία που να μας δείχνουν που βρισκόμαστε και που στοχεύουμε να πάμε. Αυτό κερδίσαμε απ’ τη σημαντική αυτή συνεργασία.

Μιλώντας εκ μέρους της SARGIA Partners, δεσμεύομαι προσωπικά να υποστηρίξω κάθε οργανισμό στην ευθυγράμμιση τω ν διοικητικών του ομάδων, με στοχευμένες υπηρεσίες και δράσεις. Πιστεύω πια ότι έχει αποδειχθεί η αναγκαιότητά τους. Μιλώντας όμως ως CEO, πιστεύω ότι εκκρεμεί μία υπεύθυνη απάντηση από όλους μας: Θα μείνουμε στην καταγραφή της δέσμευσης των ομάδων μας ή θα αρχίσουμε να ενισχύουμε και τη δική μας;