Αυστηρά κριτήρια για τις τράπεζες που φιλοδοξούν να ενταχθούν στο οικονομικό πακέτο σωτηρίας των 500 δισ. ευρώ καθόρισε η γερμανική κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται περιστολές στις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών τους, σύμφωνα με προσχέδιο σχετικού νομοσχεδίου.

Τα υπό συζήτηση μέτρα του νομοσχεδίου εμπεριέχουν δεσμεύσεις για τις τράπεζες, ώστε αυτές να θέσουν ανώτατα όρια στις αμοιβές των μάνατζερ.

Αμοιβές άνω των 500.000 ευρώ θα θεωρούνται ασυμβίβαστες, παρά το γεγονός ότι κυβερνητικό στέλεχος δηλώνει πως επ’ αυτού υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες στους κόλπους της κυβέρνησης κι ενδέχεται η συγκεκριμένη ρήτρα να αλλάξει.

Οι τράπεζες, που θα συμμετάσχουν στο σχέδιο διάσωσης θα εξαναγκασθούν, επίσης, να προσφέρουν ασυμβίβαστες αποζημιώσεις και ποσοστά σε υπαλλήλους και δε θα μπορούν να πληρώνουν μερίσματα για όσο καιρό θα κάνουν χρήση του πακέτου σωτηρίας.

Το προσχέδιο νόμου προβλέπει ανώτατο όριο ανακεφαλαιοποίησης 10 δισ. ευρώ ανά τράπεζα, ενώ καθορίζει όριο ρίσκου για κάθε τράπεζα τα 5 δισ. ευρώ.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος