Η PricewaterhouseCoopers ανακοίνωσε οριακή αύξηση των συνολικών εσόδων του δικτύου των εταιρειών της σε παγκόσμιο επίπεδο, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της PwC ήταν εκείνες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την ύφεση, δεδομένης και της κυκλικής φύσης των δραστηριοτήτων τους. Όμως, ακόμη και κάτω από τις παρούσες συνθήκες, τα έσοδα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες συνέχισαν να διατηρούνται σε καλά επίπεδα, φθάνοντας τα $6,1 δισ. και σημειώνοντας μείωση 3%.

Η μείωση αυτή ήταν το αποτέλεσμα της απότομης πτώσης των συναλλαγών και των δημόσιων προσφορών καθώς και του γεγονότος ότι οι πελάτες μείωσαν τις δαπάνες τους. Η μείωση μερικώς αντισταθμίστηκε από την αύξηση των έργων αναδιάρθρωσης.